Solveig klar til digitalt fylkesårsmøte!
Solveig klar til digitalt fylkesårsmøte!
Ser ut som alt fungerer.
Ser ut som alt fungerer.

Digitalt fylkesårsmøte

 

Digitalt fylkesårsmøte for Møre og Romsdal bygdekvinnelag

Torsdag 22. april 2021

Desse kobla seg på: Solveig leiar, Bjørg nestleiar, Sunneva skrivar.

Sakliste for fylkesårsmøte
Pålogging, velkomsthelsing og opprop.

Sak 1   Konstituering av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste,
                valg av møteleder og to til å skrive under protokollen.
Sak 2   Leders tale
Sak 3   Årsmelding 2020
Sak 4   Regneskap og revisjonsberetning 2020
Sak 5   Arbeidsplan
Sak 6   Budsjett
                PAUSE
Sak 7   Valg av styret
                Valg av valgnemnd
                Valg av revisor
                Valg av honorar/godtgjørelse

Informasjon om samrådingsmøtet 2021 v/Tresfjord BKL
Tale v/Jorunn Henriksen leiar i NBK.
Årsmøtet blir avslutta.

Covid-19 har sett sitt merke på arbeidsåret 2020 både lokalt og sentralt.
2021 vil nok også bli merka av pandemien.
Men bygdekvinnelaga har likevel vore i sving, vore iniativsrike og
kanskje gjort ting på andre måtar,
Leiar Jorun Henriksen held ein klar og god tale.
Vonar talen blir lagt ut på nett, så fleire kan få gleda av å lese han.

Sunneva Linge skrivar

Bli medlem