Nytt frå styret

Styret for 2017 - 2018

Leiar                    Mette Marie Døving

Nestleiar            Bjørg S. Kleppe

Kasserar           ?

Skrivar                 Sunneva Linge

Studieleiar          Solveig Linge Stakkestad

Styremedlem: Kristin Alstadsæter

Vara: 1. vara -   Nelly Ytterli   2017  -  2018

           2. vara -    Eva Muribø  2017 - 2018

           3. vara -  Mette Valdal  2017 - 2018

           4. vara - Astrid Bakke Andersen       attval

Revisorar: Kristin V. Hjelme  og Mette Valdal    - 2016 - 2017 - attval

Heimeside : Judith G. Krogh   - attval

Nyføddgåve: Randi Hole Heggen og Eva Hansen

Sansehage: Judith G. Krogh og Else Rødal

Kafegruppe: Vigdis D. Mork ( leiar), Eva Hansen , Else Rødal, Inger Sissel Berdal, Bodil Døving.

Tur- og aktivitetsgruppe: Mette Valdal, Brita Relling , Nelly og Solveig

Valnemnd: Judith G. Krogh   2015 - 2018

                    Nelly Ytterli         2016 - 2019

                    Kristin Alstadsæter  20178- 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem