Verdens helseorganisasjon anslår at 1 av 3 kvinner i verden vil oppleve vold. Skriv under på oppropet for å avskaffe straffefrihet mot vold mot kvinner på 16days.no. Foto: Fokus.
Verdens helseorganisasjon anslår at 1 av 3 kvinner i verden vil oppleve vold. Skriv under på oppropet for å avskaffe straffefrihet mot vold mot kvinner på 16days.no. Foto: Fokus.

Si nei til vold mot kvinner - signér opprop

Signaturene fra oppropet «avskaff straffefrihet for vold mot kvinner» overleveres utenriksminister Ine Eriksen Søreide ved kampanjeslutt.

Vi i Norges Bygdekvinnelag mener det er viktig at vi sammen signerer aksjonen og retter fokus mot straffefrihet for vold mot kvinner, fordi:

  • Verdens helseorganisasjon anslår at 1 av 3 kvinner opplever vold i løpet av livet. Tallene varierer kraftig mellom land, men estimatet gir likevel et bilde av hvor stort problemet er.
  • Overgrep, vold og trakassering går ustraffet hen i alle land både i fredstid og krigstid, med og uten kulturers eller religioners velsignelse.
  • Politikere og rettslige aktører, spesielt domstolene, må anerkjenne at vold mot kvinner er et alvorlig samfunns- og likestillingsproblem som må straffeforfølges på lik linje med annen alvorlig kriminalitet.

(artikkelen fortsetter under bildet...)

Vi i Norges Bygdekvinnelag krever at Norge må arbeide hjemme og internasjonalt for å avskaffe straffefrihet for vold mot kvinner. Norge bør gå foran som et godt eksempel og påvirke andre land til å:

  • Forby vold og overgrep mot kvinner og jenter i lovverk, også utført av partner/familiemedlemmer
  • Straffeforfølge alle former for vold mot kvinner og jenter, inkludert voldtekt, partnervold og skadelige praksiser som kjønnslemlestelse og barneekteskap
  • Straffeforfølge seksualisert vold mot kvinner og jenter i krig og konflikt
  • Bidra med økonomisk og politisk støtte til organisasjoner, herunder kvinnegrupper og advokatgrupper som jobber for voldsutsattes rettigheter

Her kan du signere aksjonen «avskaff straffefrihet for vold mot kvinner»

AKSJON FRA 25. NOVEMBER TIL 10. DESEMBER

Oppropet «avskaff straffefrihet for vold mot kvinner» er en del av Fokus' årlige kampanje mot vold mot kvinner. Kampanjen går over 16 dager, fra 25. november til 10. desember.

I tillegg til oppropet, vil det også være en rekke arrangementer rundt i Norge. Her kan du se oversikten over alle arrangementer som er planlagt under 16 dagers kampanjen mot vold mot kvinner. 

Du kan også følge kampanjen hos Fokus på Facebook. Del gjerne kampanjeinnleggene som legges ut via Facebook fram mot 10. desember.

Merk gjerne innlegg på sosiale medier med #16days #orangetheworld

Sammen sier vi et klart og tydelig nei til vold mot kvinner!

Bli medlem