Irene Furulund og Ellen Krageberg kler seg i oransje og markerer FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner og jenter.. Foto: Helle Cecilie Berger.
Irene Furulund og Ellen Krageberg kler seg i oransje og markerer FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner og jenter. Foto: Helle Cecilie Berger.

Bygdekvinnelaget oppfordrer: Stopp vold mot kvinner og jenter nå!

VIDEO: Norges Bygdekvinnelag støtter FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner og jenter.

Hør oppfordringen fra leder i Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg, og styremedlem, Irene Furulund, om at vi skal bry oss.

 

Det er en menneskerett å få lov til å våkne opp om morgenen uten frykt for vold og trusler. Likevel brytes disse rettighetene hver eneste dag og over hele verden. Hver tredje kvinne blir utsatt for seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av livet. Overgrepene skjer i alle kulturer og sosiale lag, mot så vel små jenter som voksne kvinner. Volden skjer i hjemmet, på gata og i krigene som pågår. Volden er fysisk, den er seksuell og den er psykisk. 

I følge Verdensbanken er vold mot kvinner en omfattende global helsetrussel på linje med kreft. De fysiske konsekvensene av vold hindrer kvinners fulle deltakelse i samfunnet, noe som igjen har samfunnsmessige konsekvenser og utgjør et direkte hinder for et lands økonomiske, politiske, samfunnsmessige og demokratiske utvikling.

Krisesentersekretariatet forteller at hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Mange liv kunne vært reddet hvis volden hadde blitt stoppet i tide. Alle kommuner har det samme ansvaret for å stoppe vold og hindre drap. Hvem du er og hvor du bor skal ikke ha betydning for hvor god beskyttelse du får.

Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et stort samfunnsproblem som må forebygges gjennom endring i holdninger og konkret handling. Det handler om å tørre å bry seg.

Alle som opplever vold eller ser andre bli utsatt for vold, må melde fra til politiet. Det er viktig at de som oppsøker politi og hjelpeapparat blir trodd, får god hjelp og beskyttelse. På denne måten kan vi sammen bidra til at flere kvinner får et bedre liv.

25. november markeres den Internasjonale FN-dagen for avskaffelse av vold mot kvinner og jenter. Sammen med folk verden over markerer bygdekvinnelag i hele Norge dagen med å farge nabolagene våre oransje.  

Bli med oss i Bygdekvinnelaget, kle deg i oransje, tenn et oransje lys og støtt opp om markeringen. Stopp volden mot kvinner og jenter NÅ!

Hol Bygdekvinnelag

Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag

Akershus Bygdekvinnelag/Østre Udnes Bygdekvinnelag

Bli medlem