Hopp til hovedinnhold
De fem grepene for å skape hverdagsglede er å være oppmerksom, å være aktiv, å lære noe nytt, å knytte bånd og å gi. Foto: Kathe Yvonn Seigerud. Odal Bygdekvinnelag  og Monika Frisvold Vågan, Eidsbygda Bygdekvinnelag.

De fem grepene for å skape hverdagsglede er å være oppmerksom, å være aktiv, å lære noe nytt, å knytte bånd og å gi. Foto: Kathe Yvonn Seigerud, Odal Bygdekvinnelag, og Monika Frisvold Vågan, Eidsbygda Bygdekvinnelag.

Bygdekvinnelagets fem om dagen - skaper mer hverdagsglede

Hvordan kan vi hjelpe hverandre og oss selv til et bedre liv i hverdagen? Mange blir overrasket over hvor mye det gir oss å være mer til stede der vi er, være aktive og gjøre noe sammen, og attpåtil tørre å lære noe nytt.

Da vi i bygdekvinnelaget kom over råd om hverdagsglede ble vi begeistret, og ikke minst nysgjerrige på å høre mer. Grepene virker så kjente for oss og det vi holder på med i bygdekvinnelaget. Kan det å møtes i en organisasjon der vi sammen skaper sosiale fellesskap være et helsefremmende tiltak?

Ja, mener Werner Fredriksen, seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse. Rådet arbeider med å spre kunnskap om hverdagsglede. Det hele går ut på å endre livsstil med å gjøre små, gode grep i hverdagen og har sitt utspring i britiske helsemyndigheters «Five Ways to Wellbeing». Internasjonal forskning har vist at grepene gjør en positiv forskjell i folks psykiske helse.

De fem grepene er å være oppmerksom, å være aktiv, å lære noe nytt, å knytte bånd og å gi.

Hverdagsglede

 

– Det er jo akkurat det dere driver med i bygdekvinnelaget, sier Werner Fredriksen.

– Det som er så fint med hverdagsglede-rådene er at du ikke nødvendigvis skal slutte med noe, men heller inspireres til å begynne med noe nytt. Mange blir positivt overrasket over hvordan det virker. Du blir sterkere av å trene og det gjør du også ved å fokusere på fem om dagen for en bedre psykisk helse.

 

Den vonde ensomheten

Mange i samfunnet vårt er ensomme. Ved studiestart i august kunne vi lese i NRK at hele 40 prosent av studentene våre, 24 000 unge mennesker, føler seg ensomme og ønsker å ha noen å snakke med. Å tilrettelegge for at folk møtes er derfor viktig.

I Norge har vi over 100 000 frivillige organisasjoner. Det gir et hav av muligheter. Hvordan kan man komme over terskelen for å oppsøke én av dem? Fredriksen har en oppfordring til bygdekvinnene.

– Ta med deg én du kjenner eller en nabo på møte i bygdekvinnelaget. Kanskje ser du én som sitter alene? Spør om de vil være med. Knytt bånd, oppfordrer han.

Synliggjøring av tilbud er viktig. Et vellykket eksempel på synliggjøring er postit-geriljaen. Bevegelsen oppstod da en barnehage skrev hyggelige meldinger på postit-lapper og la i postkasser. Responsen var kjempegod. Metoden er enkel: ta en postit-lapp og skriv et budskap som «ha en hyggelig dag» og legg den i postkassen til dem som bor i blokka eller i bygda der du bor.

– Så kan dere legge til en invitasjon til et møte eller arrangement, sier Fredriksen.

Det beste er når man greier å få til møteplasser som gjerne også åpner for læring. Det kan gi positive effekter. Forskning viser at læring endrer baner i hjernen. De nye banene gjør at du kan bryte vaner og mønstre. Tør du å komme ut av komfortsonen og lære noe nytt, vil det styrke selvtilliten, bidra til at du samhandler mer med andre og har et mer aktivt liv.

Werner Fredriksen
– Et helsefremmende tiltak er å møtes i en organisasjon der vi sammen skaper et sosialt fellesskap, sier Werner Fredriksen, seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse. Foto: Helle Cecilie Berger.

Hjørnesteinen i livet

Vi mennesker er sosiale, vi trenger tilhørighet og fellesskap. Fredriksen kaller venner hjørnesteinen i livene våre.

Det å knytte bånd som gir deg noen å gråte med, le med og noen å dele opplevelser med, er bra for din psykiske helse og kan fungere som en buffer mot psykisk uhelse. Gode, tette relasjoner kan gjøre deg bedre rustet til å takle vanskelige perioder i livet.

– Hverdagsglede kommer nærmest som et biprodukt av aktiviteter og fellesskap. Oppmerksomhetstrening styrker immunforsvaret vårt, gir økt glede og forebygger stress og depresjoner. Det kan også gjøre oss bedre i stand til å hjelpe andre og bidra til å utvikle relasjonen til våre nærmeste, sier seniorrådgiveren i Rådet for psykisk helse.

 

Bruk grepene i medlemsmøter 

Werner Fredriksen oppfordrer bygdekvinnene til å ha grepene for hverdagsglede som tema på medlemsmøter. Det kan være et godt utgangspunkt for refleksjon og inspirasjon blant medlemmene i laget.

– Sett av tid til å se filmene på nettsiden til Rådet for psykisk helse tilknyttet hvert grep for hverdagsglede, og reflekter i gruppa om hva dere tenker grepet betyr for dere. Det å høre andre sette ord på dette inspirer flere. Så kan dere la medlemmene snakke i summegrupper om hva de selv gjør for å benytte grepene i hverdagsglede, sier Fredriksen.

Hvilken erfaring har dere med å bruke grepene i hverdagsglede i flerkulturelle grupper der deltagere har forskjellig livserfaring og bakgrunn?

– Jeg tenker grepene i hverdagsglede er en fin måte å bli kjent med hverandre på. Det å høre andre sette ord på sine tanker og refleksjoner vil inspirere flere til å gjøre det samme. Det er i dette fellesskapet hverdagsgleden skapes.

 

5 om dagen for et godt liv

Hverdagsglede

Forskning viser at det vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives. Her er fem tips til hvordan du med små steg i hverdagen kan bidra til store positive endringer for økt hverdagsglede.

 

Grep1: Vær oppmerksom

Å være oppmerksom kan redusere stress og gi bedre immunforsvar.

Se video med tips om hvordan du kan være oppmerksom

 

Grep 2: Vær aktiv

Å være fysisk aktiv utløser stoffer som øker velvære og kan gi bedre hukommelse og søvn.

Se video med tips om hvordan du kan være aktiv

 

Grep 3: Fortsett å lære

Læring utvider perspektivene våre, gir nye muligheter og styrker selvtilliten.

Se video med tips til hvordan du kan fortsette å lære

 

Grep 4: Knytt bånd

Gode relasjoner fungerer som en buffer mot psykisk uhelse.

Se video med tips til hvordan du kan knytte bånd

 

Grep 5: Gi

Å gi til andre aktiverer områder i hjernen som er ansvarlig for lykke.

Se video med tips til hvordan du kan gi

 

Ønsker du mer informasjon om hverdagsglede og «fem om dagen» for den psykiske helsa, sjekk nettsidene til Rådet for psykisk helse: eller sjekk ut denne QR-koden:

QR kode hverdagsglede