Hopp til hovedinnhold
Vi ønsker å bidra og er gode på psykisk helse, sier Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse.

Vi ønsker å bidra og er gode på psykisk helse, sier Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse.

Frivilligheten har plass til alle

I dag er frivilligheten et godt supplement til vårt velferdssystem. Generalsekretær Linda Berg-Heggelund i Mental Helse sier bygdekvinnelaget med sine flotte, menneskelige ressurser har en viktig funksjon i sine nærmiljøer.

I en tid med store endringer i verden er det mange som sliter. Pandemien har vært utfordrende. Krigen i Ukraina og stadig økende priser gjør at mange opplever hverdagen som utfordrende.

– Vi har sittet i vår egen kohort, der mange har vært på hjemmekontor. Nå er det viktig at vi kommer oss ut og har sosiale møter. Vi trenger sosial støtte i den tiden vi befinner oss i, sier Berg-Heggelund.

Utfordringen er spesielt stor for unge med et lite nettverk. Når Bygdekvinner spør hvor organisasjonen vår kan gjøre den viktigste innsatsen, er Berg-Heggelund klar: For barn og unge.

– Det er for mange unge som syns livet er for mørkt til å leve.

 

Viktig møteplass

Bygdekvinnelaget er en viktig sosial støtte i mange lokalsamfunn. Bygdekvinnelagets engasjement for å bygge sosiale arenaer og møteplasser der alle er inkluderte, mener Berg-Heggelund er viktig for å gi sosial støtte i sine nærsamfunn.

Mange studenter som har flyttet fra sitt hjemlige nettverk har behov for sosial støtte. Under pandemien ble det vanskelig å reise hjem. Det var tøft for mange.

– Vi vet at det er stor ensomhet blant studentene og at mange sliter med å bygge seg et nettverk. 40 prosent oppgir at de mangler venner, sier Berg-Heggelund.

 

Inviter inn i fellesskapet

En del av innvandrerbefolkningen vår har også særlig behov for sosial støtte og et større nettverk. De kan kanskje lure på hvordan de kan delta i det sosiale som skjer i lokalmiljøet sitt.

– Det er viktig å nå fram også til disse gruppene med informasjon om hvilke tilbud som finnes, sier Berg-Heggelund.

For å lykkes med å nå fram med forebyggende tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen, må det tilpasses kultur og språk.

 

Hender rekker hverandre
En del av innvandrerbefolkningen vår har særlig behov for sosial støtte og et større nettverk. Foto: Jonata-Hands.svg.

– Tenk hele tiden på å bidra til læring og utveksling. På «Verdensdagen for psykisk helse» går vi ut med informasjon på mange ulike språk, sier Berg-Heggelund.

Et eksempel på et tilpasset tiltak er hjelpetelefon for flyktninger fra Ukraina.

Organisasjonen Mental Helse er også opptatt av å bruke kompetansen fra innvandrermiljøene inn mot sine styrer og fylkeslag.

I 40 år har Mental Helse drevet sin hjelpetelefon. Det er en av de førte hjelpetelefonene som ble startet opp her i landet. I fjor under koronapandemien, lanserte Mental Helse også en chat-tjeneste. Både hjelpetelefon og chat er gratis å bruke og døgnåpne tilbud. De som svarer på henvendelsene er ansatte hos Mental Helse, har helse- og sosialfaglig bakgrunn, og er trent på å snakke med folk.

– Samtalene vi har kan være alt fra hverdagsprat om vaffeloppskrifter til motivasjon og støtte til dem som sliter tungt og ønsker å forlate verden, forteller Berg-Heggelund.

Får ikke svart alle

Hvert år får Mental Helse 350.000 henvendelser på kontakttjenestene sine. Svarprosenten ligger på mellom 40 og 45 prosent. Kapasiteten strekker ikke til. Det sier seg selv at behovet for å snakke med noen er stort.

Hjelpetjenestene hos Mental Helse og hos andre hjelpetelefoner bidrar til å redde mange liv. Generalsekretæren mener det er et paradoks at vi lever i verdens rikeste land, men at mange har store psykiske problemer som samfunnet vårt ikke greier å håndtere.

– Hvert år dør 12 fylte busser med mennesker i selvmord. Norge er høyest på statistikken, sier Berg-Heggelund.

Verdifulle samarbeid

Samarbeid på tvers er positivt, det være seg på tvers av organisasjoner, religioner og miljøer. Møter på felles arenaer kan være nok til å skape nye bånd og nettverk. Et råd fra Berg-Heggelund er å ta kontakt med kommuner og andre organisasjoner som har fått til noe vi andre også ønsker å få til. Hva har de gjort? Er det andre i frivilligheten som ønsker å dele gode ideer? Hør også med fagmiljøer om de er villige til å dele og holde foredrag, uten at det koster for mye.

Generalsekretæren oppfordrer også bygdekvinnelaget til å ta kontakt med lokallag og fylkeslag i Mental Helse med ønske om å gjøre felles aktiviteter. Det finnes 270 lokallag i organisasjonen. På nettsiden mentalhelse.no finnes kontaktinformasjon til alle lokallag og fylkeslag.

– Vi ønsker å bidra og vi er gode på psykisk helse, sier hun.

Hvert år markeres «Verdensdagen for psykisk helse» 10. oktober. Mental Helse koordinerer hvert år kampanjen på oppdrag av Helsedirektoratet.

På nettsiden verdensdagen.no finnes mye informasjon om dette årets kampanje. Det er også forslag til kampanjer som kan gjennomføres av barnehager, skoler og organisasjoner. Følg med på hva som blir neste års tema, og tilpass og spiss budskapet til egen organisasjon. I år var det innmeldt godt over 3.000 forskjellige markeringer.

Vi oppfordrer til å besøke nettsiden til Mental Helse, mentalhelse.no, for ytterligere informasjon om deres tilbud og tiltak.

Ønsker seg tilpasningsdyktige kommuner

Det er viktig at kommunen retter tilbudet mot det segmentet som trenger hjelp med tilpassede tilbud. Kanskje har kommunen mange studenter som sliter med ensomhet, mens andre kommuner kan ha mange enslige eller nylig tilflyttede som skal finne seg til rette.

Berg-Heggelund håper frivillige organisasjoner som bygdekvinnelaget kan samarbeide med kommunene om å løfte arbeidet med psykisk helse. Det kan gjøres gjennom deltakelse i utvalg og brukermedvirkning.

– Slik kan vi sammen løfte opp arbeid med psykisk helse. Vi er opptatt av å vise at mennesker ikke bare er tall, sier hun.

Linda Berg-Heggelund

  1. Engasjer deg i lokalmiljøet.
  2. Bidra til å være en god frivillig – alle kan gjøre noe, det er det som er så bra med frivilligheten.
  3. Bidra med å skape sosiale møteplasser. Tilby foredrag og stek vafler. Vi i frivilligheten er flinke til å skape trygge møteplasser.
  4. Evaluer innsatsen dere gjør. Slutt med å gjøre tiltak som ikke fungerer. Prioriter heller å gjøre innsats som fungerer.

Kilde: Linda Berg-Heggelund