Hopp til hovedinnhold

Buskerud Bygdekvinnelag

Gerd Marit Ingvoldstad

Gerd Marit Ingvoldstad

Vera S. Hilsen

Vera S. Hilsen

Fellesmøte på Snarum 6.april 2022


Det var cirka 40 bygdekvinner fra Modum som var samlet på Snarum.

Gerd Marit Ingvoldstad ønsket oss alle velkommen.

Kåseri av Odd Flattum.

Han fortalte om sitt liv som lærer på Modum Bad, journalist i Bygdeposten, politiker i arbeiderpartiet i Modum, president i Norges Fotballforbundet.

Han fortalte om den første kvinnen i Modum, Anna Larsen fra Vikersund, som ble valgt inn i kommunestyret i 1904. Det ble i 1967 valgt inn spesielt mange kvinner i kommunestyret. 

Odd Flattum var ordfører i Modum kommune fra 1991 til 2007. Odd Flattum fikk en fin blomsterbukett som takk for kåseriet.

Så var det kaffe, deilige kaker og praten gikk livlig.

Sonerepresentant Anne Britt Jellum fortalte om sonemøter. Sonemøter slik de er i dag:

Sonerepresentanten skal ta kontakt med det laget som er på tur til å arrangere. Det ansvarlige laget lager program og inviterer sonens lag. Det arrangerende lag leder møtet. Sonerepresentanten eventuelt dersom fylkesleder er tilstede, orienterer litt om

arbeidet i Buskerud distrikt og aktuelt fra NBK. På sonemøtet skal alle lag ha et innlegg på 5 minutter, der en forteller om hva laget gjort siste året. Annet innhold i møtet er fritt opp til det arrangerende lag å bestemme. Sonemøtet skal avholdes innen utgangen av februar før fylkesårsmøtet. Referat fra sonemøtet utarbeides av sonerepresantanten, som tar vare

på referatene, og leverer disse videre ved skifte av representant.

Distriktsleder Aud Teigen Gjerde fortalte fra årsmøtet på Flå 18-19 mars 2022

Det henvises til tidligere utsendt referat. Det ligger ute under Buskerud Bygdekvinnelag.

Avslutning

Leder Aud Teigen Gjerde avsluttet med å ønske alle lagene på Modum lykke til videre med alt arbeide i lagene. Tilslutt var det loddsalg, alle lagene hadde med seg gevinster , så det var mange fornøyde bygdekvinner med fine gevinster og blomster, de kunne ta med seg hjem.

Snarum damene hadde laget et fint sanghefte med flere sanger. Sang til fellesmøte på Snarum skrevet av Reidun Holm 22 april 2009. Tidene endres. Tilslutt sang vi De nære ting.

Referent Anne Britt Jellum.