Hopp til hovedinnhold

Hordaland Bygdekvinnelag

Hordaland Bygdekvinnelag 2022 - 2023

Bygdekvinnelaget møteplass for aktive kvinner

NYTT STYRE I  HBK  FOR  2022-23

 

Verv 2019 /2020 Navn

Leiar ..........................................Àsa Gunnarsdottir                asa.gunnarsdottir@ulvik.org 

Nestleiar ....................................Brita Dagestad Bjørke         Brita.d.bjorke@gmail.com

Kasserar.....................................Helga Fossheim                  helgafossheim@hotmail.com

Skrivar........................................Astrid Lunestad                    

Styremedlem..............................Siv Helle Prestegard                        

1.Vara.........................................Liv Solfrid Lono

2. Vara........................................Therese Rykkje Ålvik

3. Vara........................................Guro Holmberg

Hordaland Bygdeungd til HBK ........ Nils-Arne Rykken

Vestlandet Bondelag til HBK.............Kjersti Hjelmeland

HBK til Vestlandet Bondelag.............

HBK til  Hordaland Bygdeungd.........Brita Dagestad Bjørke

 

Studieleder ...................................... Siv Helle Prestegard

 

 

Heimesideansvarleg :    Brita Dagestad Bjørke

Arbeidsutvalg: Siv Helle Prestegard,  Brita Dagestad Bjørke,  Asa Gunnarsdottir

Medlemsverving Alle representantar i Styret