Årsmøte10/4-21
Årsmøte10/4-21
Årsmøte10/4-21
Årsmøte10/4-21
Årsmøte10/4-21
Årsmøte10/4-21
Årsmøte10/4-21
Årsmøte10/4-21
Årsmøte10/4-21
Årsmøte10/4-21
Årsmøte10/4-21
Årsmøte10/4-21

Årsmøte VBK 10/4-21

Lørdag arrangerte Vestfold bygdekvinnelag årsmøtet.

Gjester, delegater, ordstyrer, valgkomite, representant fra NBK og distriktsstyret, til sammen 49 stk. logget seg på Zoom for å delta. Else Marie Farnes(Ramnes) ble valgt til møteleder og loset oss trygt igjennom møtet.  Sekretær Åse Marie Holm gikk igjennom årsmelding. Regnskap og budsjett ble lagt fram, av Helene Flo Kjennerud.

Spiskammersprisen gikk i år til Holt Gård i Undrumsdal ved Roar og Rakel Lefsaker. De fikk prisen for sin økologiske drift av gården de siste 30 årene. Matproduksjon og servering av lokal mat og drikke Prisen er en sjekk på 5000 kroner, diplom og en bakstefløy.

Leder Linda M Hansen holdt leders tale, hun trakk fram lokallagene og berømte de for kreativ tenkning. Og løsningsorienterte løsninger for å holde aktivitetene i lokallagene, på tross av alle begrensningene som blir lagt på oss for tiden. Hun benyttet og anledningen til å takke for seg som leder i VBK.

Leder i NBK Jorunn Henriksen holdt innlegg, hun var imponert over all aktivitet i Vestfold på tross at landet har vært nedstengt store deler av året. Videre fortalte hun om hvilke prosjektet NBK jobber med. Og at NBK jobber med ny logo. De er inne i en god prosess, hvor sentralstyret, administrasjonen og et utvalg av Distriktsledere og lokallagsledere er involvert. De håper å rulle ut nyheten på en digital samling i juni.

Leder av valg komiteen gikk gjennom valget som ble gjennomført annerledes, Vi ble anbefalt av NBK og sende ut valget sammen årsmøtepapirene. Med frist for innspill til valgkomiteen innen 6/4 kl 11. Med ingen tilbakemelding så ble valget  slik valgkomiteens innstilling stående.  Og med det så består styret i VBK av følgende :

Leder   
Lene Kristin Bråtejorde              Hillestad
Nestleder   
Tove Moland                               Kjose
Sekretær           
Åse Marie Holm                          Ramnes
Kasserer           
Helene Flo Kjennerud                 Hof            
Styremedlem  
Gerd E. Helgeland                      Lardal   
Styremedlem
Siv Sommerstad                          Andebu
1. Vara   
Ambjørg Marie Akerholt               Vivestad

2. Vara
Mette Hovland                              Tjølling
3. Vara
Beate Therese Lanner                 Tanum

Nyvalgt leder Takket for tilliten og hun gleder deg over å starte jobben sammen med det nye styret. Videre takket hun Kirsti Lund og Linda M. Hansen for sin innsats i styret.  Som takk for sin innsats i distriktstyret fikk de hvert sitt glasshjerte, blåst av Anne Ka Munkejord.

Bli medlem