Lokallag i Vestfold Bygdekvinnelag

I Vestfold har vi 21 lokallag.

Ved å klikke på lokallagsnavnet kommer du til lokallagets hjemmesider. En stjerne (*) bak navnet indikerer at laget benytter disse aktivt.

Andebu *
May-Gunn Horntvedt    
e-post: may-gunn@online.no      
til: 97173346

Arnadal                     
Reidun Bogstad
e-post: rebogst@hotmail.com
tlf: 93445982                        

Borre                        
Kari Tørnby
e-post: kgunvor@online.no                    
tlf: 91868021

Hillestad *
Marianne Løchen
e-post: hillestadbygdekvinnelag@gmail.com
tlf: 93422865                                                        

Hof *                       
Heidi Hallerud Lofsberg                       
e-post: h.hallerud@gmail.com
tlf: 93620488

Hvarnes  *               
Hildegard Søli Berge
e-post: h-soli@online.no       
tlf: 482 21 962

Kjose *                    
Merete Omsland     
e-post: m.omsland@gmail.com
tlf: 922 08 777

Kvelde *    
Marit Farmen Karlsen   
e-post: mfk@gmail.com  
tlf: 930 48 895

Lardal                      
Tone Berg
e-post: tone.berg@hotmail.no
tlf: 928 22 141

Nykirke *
Berit Borgen
e-post: blipol10@gmail.com 
tlf: 948 99 460

Ramnes *
Anne Aasnæs Andvik
e-post: anandvik@online.no
tlf: 481 50 212

Sandar 
Annja Marie Jørgensen
e-post: annjamarie@hotmail.com 
tlf: 926 32 997

Sande *
Brit Sønsterud
e-post: bsoenste@online.no
tlf: 917 77 561

Slagen *                       
Wenche Dunsdy Torøe
e-post: dunsby8@hotmail.com  
tlf: 93204651         

Stokke  *                
Kjersti Lund 
e-post: kirstilund@hotmail.com
tlf: 99160337

Tanum                    
Beate Therese Lanner
e-post: the-lann@online.no  
tlf: 41685249

Tjølling  *              
Mette Hovland                                                        
e-post: mettehovland@hotmail.no
tlf: 91807278                                           

Undrumsdal *      
Jorunn Kjærnes               
e-post: ole@kjernes.no
tlf: 91311657

Vassås *                      
Marit Green Tymczuk                             
e-post: marit@nordrenauf.no     
tlf: 92440239                                     

Vivestad  *                   
Ambjørg Akerholt                     
e-post: aker_amb@hotmail.com                
tlf: 92458433                                       

Østre Hedrum
Anette Gåsholt
e-post: anette_langemyr@hotmail.com
tlf: 92212914

                                  

 

25.

Mar

Vestfold Bygdekvinnelag
Bli medlem