Hopp til hovedinnhold
Doña Reyna har fått starthjelp av AMMID til å kjøpe husdyr og fått agronomisk opplæring. AMMID er en forkortelse som kan oversettes til «Sammenslutningen av Maya-Mam for fremme av utvikling». AMMID er en av Utviklingsfondets lokale samarbeidspartnere i Guatemala. Foto: Cesilie Aurbakken.

Doña Reyna har fått starthjelp av AMMID til å kjøpe husdyr og fått agronomisk opplæring. AMMID er en forkortelse som kan oversettes til «Sammenslutningen av Maya-Mam for fremme av utvikling». AMMID er en av Utviklingsfondets lokale samarbeidspartnere i Guatemala. Foto: Cesilie Aurbakken.

Doña Reyna drømmer om en framtid i Guatemala

For mayakvinnen Doña Reyna er det viktig å ha tilgang på lokale naturressurser der hun bor.

I San Marcos i Guatemala, 2.500 meter over havet, møter vi Doña Reyna (42). Reyna Floridalma Tomás Ramirez er mayakvinne, småbruker og medlem av interesseorganisasjonen AMMID, en lokal organisasjon med visjon om å skape bedre liv for urbefolkningen i San Marcos. Reyna bor alene på gården, men får ofte besøk av niesene sine fra nabogården. Hun dyrker mais, men også litt frukt og grønnsaker på sitt ett mål store jordstykke. Småbrukeren forsørger seg selv og er nesten selvforsynt med maten hun produserer. Gjennom AMMID har Reyna fått viktig agronomisk opplæring.

– Jeg lærte mye om hvordan jeg kan drive gården på en mer effektiv og klimatilpasset måte. Jeg har lært å dyrke mer ernæringsrike planter, og jeg er blitt flinkere til å spise mer næringsrik mat. Ikke noe mere halvfabrikat her i gården, smiler hun.

Investerer i husdyr

Som mange andre kvinner i området har Reyna fått starthjelp av AMMID til å kjøpe husdyr. Det startet med tre kyllinger som vokste opp til å bli produktive høner. De ga Reyna muligheten til å selge egg på markedet. Overskuddet brukte hun til å kjøpe flere husdyr. Nå har hun høner, kalkun, ender og en gris. Grisen skal slaktes til jul og selges. For pengene planlegger hun å kjøpe en grisunge, fete den opp med planterester fra gården og selge den til neste år. At hun kan selge noe av det hun produserer, skaffer Reyna litt ekstra inntekter til livets opphold.

– Jeg er blitt flinkere til å spare penger. Ved å lage mer av maten fra bunnen av, fra egne planter og dyr, er det mindre behov for å handle på butikken, forteller hun.

   

Til v. Doña Reyna viser stolt frem deler av avlingen. Til h. klokken er seks og Doña Reyna forbereder frokost, hjemmelagde tortillas laget av mais fra gården og te laget av bladene på sitrontreet. Foto: Cesilie Aurbakken.

 

Verver til organisasjonen

Det var moren som i sin tid fikk Reyna til å bli medlem i AMMID. For noen år tilbake ble moren spurt om hun ville delta i en av undergruppene i AMMID. Moren ble en «verver» for organisasjonen og fikk rekruttert med seg Reyna. I dag er Reyna tillitsvalgt og sitter i AMMIDs styre. Hun reiser rundt i lokalsamfunnet og forteller om AMMIDs arbeid og hvorfor det er et viktig å være en del av dette fellesskapet.

– Før AMMID var jeg en kvinne uten kunnskap som ikke tok initiativ. I denne organisasjonen har jeg fått anledning til å delta og ser at det er en fremtid. Jeg har ikke mye penger å leve av, men det er mer enn jeg hadde før. Her lever jeg det gode liv, «Tb’anel Cwhinqlal» som vi sier på språket vårt, Mam, forteller Reyna.

– Jeg drømmer om å fortsette å utvikle meg og formidle det jeg har lært til andre naboer og familier, slik at de kan få muligheten til å gjøre det samme som meg.

Intervju med Doña Reyna. Foto: Cesilie Aurbakken.

 

Lokal organisering gir bedre liv

AMMID er en av Utviklingsfondets lokale samarbeidspartnere i Guatemala. Utviklingsfondet har en visjon om langsiktig, lokal forankring i sitt utviklingsarbeid og samarbeider direkte med lokale partnerorganisasjoner som har solid lokalkunnskap og erfaring. De lokale samarbeidspartnerne kjenner forholdene best, de finner lokalt tilpassede løsninger og jobber sammen med lokalbefolkningen. Når Norges Bygdekvinnelag nå støtter Utviklingsfondets arbeid, går de innsamlede midlene til arbeidet i Guatemala.

Utviklingsfondets Alice M. Ennals og bygdekvinnelagets Grethe Brundtland besøkte i september 2019 Guatemala og overnattet hjemme hos Doña Reyna. Det ble fyrt i ovnen, det ble skravlet og stemningen var god mens Doña Reyna fortalte om betydningen av å være med i interesseorganisasjonen AMMID. Foto: Cesilie Aurbakken. 

 

Demokratisk organisasjon

AMMID (Sammenslutningen av Maya-Mam for fremme av utvikling) ble stiftet i 1997 av Don Ruben og er en demokratisk drevet interesseorganisasjon. Som bygdekvinnelaget er AMMID bygget opp fra grasrota. Sammen med et knippe av kvinnene i området, startet Don Ruben organisasjonen for å arbeide for et bedre liv for mayabefolkningen og bøndene i San Marcos-området. Målet er at bøndene kan leve av gården sin og forbli i lokalsamfunnet. Mangel på inntekter tvinger mange bønder til å reise til bomulls- og kaffeplantasjer for å arbeide, der betalingen er lav og arbeidsforholdene elendige. Mange forsøker også å komme seg over grensen til USA for å tjene penger. I dag har AMMID rundt 1 500 medlemmer. Kvinner utgjør 80 prosent av medlemmene.

I tillegg til å gi bøndene opplæring i lokal agronomi, gir de grønne kreditter til kvinner. Kreditten skal gi kvinnene mulighet til å investere i gården. Kredittene omtales som grønne fordi det stilles betingelser som at investeringer i gården går til innkjøp av husdyr eller forebygger jorderosjon i San Marcos’ bratte skrenter. AMMID etablerer også frøbanker med gode lagringsforhold hvor bøndene kan lagre frøene sine. Familiene sikres en jevn tilgang på såfrø av god kvalitet, tilpasset lokale forhold. Det er bøndene selv som eier og drifter frøbankene. Frøbankene sikrer tilgangen på det lokale artsmangfoldet og at bøndene ikke trenger å gjøre seg avhengig av å kjøpe såfrø, gjødsel og plantevernmidler fra store internasjonale selskap. 

 

TEKST: Cesilie Aurbakken og Grethe Brundtland

 

Norges Bygdekvinnelag gir økonomisk støtte til Utviklingsfondets arbeid. Da er vi avhengig av hjelp fra lokallagene. Målet er å samle inn minst  150 000 kroner årlig. Vi håper lokallagene kan være med å gi støtte til prosjektet. Gjerne gjennom inntekter fra utlodning, kakesalg eller andre aktiviteter i laget. Guatemala-prosjektets kontonummer er: 9365 18 67841