Hopp til hovedinnhold
Catarina Sebastian Marcos, og hennes griser. Catarina er 24 år gammel og en del av arbeidet til kvinneorganisasjonen AMEDPIK. AMEDPIK får støtte fra Utviklingsfondet og ASOCUCH for å hjelpe kvinner på landsbygden. Catarina har fått et mikrolån som hun brukte til å kjøpe en gris, en investering som mangedoblet seg på kort tid. De nye husdyrene betyr mye for henne i et samfunn der kvinnene ikke eier stort og ikke har store sjansene til å skaffe et selvstendig livsgrunnlag.

Catarina Sebastian Marcos er 24 år gammel og en del av arbeidet til kvinneorganisasjonen AMEDPIK. AMEDPIK får støtte fra Utviklingsfondet og ASOCUCH for å hjelpe kvinner på landsbygden. Catarina har fått et mikrolån som hun brukte til å kjøpe en gris, en investering som mangedoblet seg på kort tid. De nye husdyrene betyr mye for henne i et samfunn der kvinnene ikke eier stort og ikke har store sjansene til å skaffe et selvstendig livsgrunnlag. Foto: Harald Herland, Applaus! film&tv.

Guatemala er bygdekvinnelagets nye prosjektland

Hurra! Utviklingsfondet og Norges Bygdekvinnelag har inngått avtale om internasjonalt samarbeid.

Vår felles målsetning er å bekjempe sult og fattigdom gjennom styrking av livsgrunnlaget for kvinnelige bønder i Guatemala. Dette skal vi gjører gjennom fokus på bærekraftig matproduksjon, likestilling og håndverkstradisjoner.

Guatemala er vårt nye prosjektland

Norges Bygdekvinnelag vil samarbeide med Utviklingsfondet om å fremme kvinners kår i Guatemala. Guatemala er et land med ekstremt stor ulikhet, og over halvparten av befolkningen lever i fattigdom. Forskjellene er i tillegg store mellom urbefolkningen (Maya) og landets øvrige befolkning. Utviklingsfondet jobber gjennom lokale organisasjoner for å styrke kvinnegrupper og kooperativer i avsidesliggende landsbyer og urfolksområder, og jobber politisk for å sikre urbefolkningens rettigheter og råderett over naturressurser.

Hvem er Utviklingsfondet?

Utviklingsfondet er blitt Norges Bygdekvinnelags nye samarbeidspartner om internasjonalt arbeid. Utviklingsfondet jobber for å bekjempe sult og fattigdom. Hvert år når organisasjonen ut til over en halv million mennesker i Afrika, Asia og Mellom-Amerika med konkrete hjelp-til-selvhjelpsprosjekter som fokuserer på organisering, likestilling og bærekraftig landbruk.

Daglig leder, Jan Thomas Odegard, i Utviklingsfondet og generalsekretær, Cesilie Aurbakken, i Norges Bygdekvinnelag gir hverandre et vennskapelig og symbolsk håndtrykk etter at samarbeidsavtalen er undertegnet. Foto: Jon Wang, Utviklingsfondet. 

Organisering og bærekraftig landbruk skaper utvikling

Kvinnegruppene blir styrket i organisering og får opplæring i landbruk og annet inntektsgivende arbeid. I gruppene bygger de opp selvtillit og lærer av hverandre, slik at kvinnene står sterkere sammen i lokalsamfunnet. Gjennom opplæring i bærekraftige landbruksteknikker og forbedret tilgang til næringsrike og lokalt tilpassede plantesorter, står familiene bedre rustet i møte med klimaendringer og ekstremvær, og spiser bedre mat. Bedre ernæring er viktig for å hindre proteinmangel hos barn, som er en utfordring i Utviklingsfondets arbeidsområder.

Valg av prosjekt

 - Norges Bygdekvinnelag har siden starten engasjert seg i internasjonalt arbeid, kvinnesolidaritet, sunt kosthold og videreføring av håndverkstradisjoner. Dette er også nedfelt i vår politiske plattform og arbeidsplan de neste årene, og derfor passer dette prosjektet godt, sider Grethe Brundtland, styremedlem i Norges Bygdekvinnelag.

Brundtland har vært med i prosessen med å velge ut prosjekt og formalisere samarbeidet med Utviklingsfondet.

 - Det finnes mange interessante fellespunkter mellom Norges Bygdekvinnelag og kvinnene i Guatemala, forteller Brundtland.

- Flere av kooperativene er engasjert i håndarbeid, i hovedsak veving og brodering, tradisjonsmat og kultur. Dette har vært avgjørende for at vi valgte prosjektet i Guatemala som nytt internasjonalt prosjekt.

I løpet av prosjektperioden vil det bli arrangert medlemstur til Guatemala.

Et eksempel: Hønemor

Foto: Harald Herland, Applaus! film&tv 

Natalia (til venstre i bildet) er mor til åtte barn. Hun tok opp et mikrolån for å kjøpe fire høner og en hane og bygge hønsehus. Etter kort tid var hun hønemor for tre dusin høner. Nå har hun solgt flesteparten for å betale ned lånet for å skaffe nye planter til grønnsakhagen sin. De åtte hønene som er igjen gir egg til barna, og stadig nye kyllinger, gjør at familien alltid har litt penger i bakhånd.

Lucrecia (til høyre i bildet) er sammen med 24 andre familier medlem i den lokale frøbanken Utviklingsfondet og partnerorganisasjonen ASOCUCH har opprettet. I tillegg til å være en sikker bank låner den ut såfrø om en familie er så uheldig å miste avlingen. Frølånet betales tilbake i såfrø - med renter - når neste avling er i hus.

- I tillegg til bøndenes frø tar vi vare på frø fra lokale arter som står i fare for å bli utryddet, sier Lucrecia som er medlem i frøbanken.

- Det er en viktig for familien at vi har et trygt oppbevaringssted, og nå som klimaendringene ofte ødelegger avlingene så behøver vi ikke å sulte selv om noe går galt.

  • Guatemalsk aften: Arranger en kveld i lokallaget hvor dere lærer mer om Guatemala. Dette kan dere gjøre ved å invitere noen til å snakke om Guatemala eller å vise en presentasjon som Utviklingsfondet har laget. Denne har et enkelt manus som dere kan holde selv og som dere kan få tilsendt fra Utviklingsfondet. Hva med å legge dette til lokallagets årsmøte?

  • Quiz: Lag en quiz om Guatemala med egne spørsmål, eller ta kontakt med Utviklingsfondet for å få tips. Inviter til en sosial og hyggelig kveld hvor deltakerne får lære noe nytt på en morsom måte. Kan kombineres med foredrag først, slik at det ikke kreves store forkunnskaper å delta.
  • Festmiddag: Hva slags mat spiser de i Guatemala? Hvilke råvarer og smaker står sentralt? Lag et festmåltid hvor dere går sammen om å tilberede ulike retter, og dekk opp et festlangbord med plass til alle. Topp gjerne opplevelsen med litt guatemalsk musikk! Hør med din lokale butikk om de har noen matvarer de kan avse til arrangementet mot hyggelig omtale. Inngangsavgiften går til prosjektet.
  • Økonomisk støtte: Gi støtte gjennom å vedta en bevilgning fra lokallagets budsjett, eller donere overskudd av utlodning, kakesalg eller andre aktiviteter.

Guatemala-prosjektets kontonummer er:
9365 18 67841