Om oss

Styret Hærland BKL 2018-2019.

Leder:           Inger Pilhaug Homstvedt, tlf:48148450

Nestleder:     Karin Sandem, tlf:41445534

Sekretær:    Jorunn Løken Strømnes,tlf:95048724

Kasserer:     Anne Helene Revhaug,tlf:92046640

Studieleder:Anne-Marie Indrehus,tlf:91346903

1. vara:       Liv Bleie Berger

2.vara:        Astrid Løken

Leder i valgkomiteen:Brit Homstvedt

Bli medlem