Foreningen Norden var invitert, og deres leder, Sirka, fortalte om deres arbeide

Februarmøte hos Arnhild Danielsen med tema "Nordisk mat"

Foreningen Norden var invitert og sønnen i huset, Lars Christian, sto for serveringen. Ikke rart det var blide damer rundt bordet!

Bli medlem