Hopp til hovedinnhold

Odda Bygdekvinnelag

Velkomen til Odda Bygdekvinnelag

Bygdekvinnelaget sin visjon er å vera ein møteplass for aktive kvinner. Bygdekvinnelag rundt om i landet set seg føre å ta vare på mellom anna norske mattradisjonar og sunn matglede.

Me har møte ein gong i månaden frå september til mai/juni. På møter har me ofte eit aktuelt tema eller føredrag me kan læra noko av.

Odda Bygdekvinnelag er ope for kvinner i alle aldrar. Kvinner som ynskjer å engasjera seg og skape aktivitet i bygda, eller som vil vere med på aktivitetane våre. Me har plass til deg og!


Kontaktinformasjon

Liv Solfrid Lono                                                   Anita Bang

Mobil: 918 81 736                                                  Mobil: 922 55 663

e-post: livlono@online.no                                      e-post: anitabang_2810@hotmail.com

Kristine Rødal                                                      Evelyn V Rabbe

Mobil: 980 22 896                                                  Mobil: 472 37 406

e-post:kristine.roedal@gmail.com                         e-post: evelyn.v.rabbe@gmail.com