Mengele Zoo
Gert Nygårdshaug

Lesesirkelen får møta Gert Nygårdshaug - digitalt

Sirdal bygdekvinnelag sin lesesirkel har fått innvilga søknaden om å få møta ein forfattar digitalt! Tjue av 27 lesesirklar er blant dei heldige, og me er ein av dei!

Den norske forfatterforening lyste ut tilbodet om å få møta ein forfattar digitalt i juli, og me slo til - med ynskje om ein faglitterær forfattar. Det er skjønnlitterære forfattarar som er organiserte der, så me fekk sjansen til å senda inn ny og meir relevant søknad, sjå faktaboks.

Sekretæren var litt pessimistisk når me ikkje høyrde meir, men 1. oktober kom beskjeden: ''Takk for din søknad til prosjektet om digitale lesesirkler. Deres lesesirkler var blant de heldige som ble trukket ut til et møte med en forfatter.'' Tenk det! Me skal få møta Gert Nygårdshaug.

Boka Zoo Europa las me i februar 2019, og fokuserte på miljøtemaet i framtidsromanen. Eller dystopien?

Søknad om å få låna ein forfattar

Forfatterforeningen

Delvis ny søknad etter at me ikkje tenkte på at skjønnlitterære- og faglitterære forfattarar er medlemmar i ulike organisasjonar. Takk for at de påpeika dette, og gav oss ein ny sjanse.

Lesesirkelen til Sirdal bygdekvinnelag vil gjerne søkja om å låna ein forfattar hausten 2020. Me er som oftast sju (7) damer som møtest siste måndag i månaden på biblioteket på Sinnes. Det synest me er ein grei storleik på gruppa og godt oppmøte, sidan me berre er 22 medlemmer i bygdekvinnelaget.

Av skjønnlitterære forfattarar står Maja Lunde øvst på ynskjelista, sidan me har lese både Bienes historie, Blå og Snøsøsteren, og er ein forfattar me har diskutert fleire gonger. Det gjer det lettare å ha den nødvendige bakgrunnen for å ha nytta av eit møte med forfattaren. Ho tek opp sentrale tema for vår tid, som miljø og døden.

Elles er Tore Renberg og Heidi Linde aktuelle kandidatar, sjølv om me ikkje har lese dei felles endå, eller Trude Teige, Erling Kagge eller Gert Nygårdshaug som me har lese noko av i 2019 og 2020.

 

Det går på rundgang å føreslå ny bok, og dermed får me lese litt av kvart, som me truleg ikkje hadde valt elles. I vår har me m.a. lese Vi kan ikke ta med oss dette hjem av Frank Tønnesen, Noe tapt og noe vunnet av Tara Westover, Der krepsene synger av Delia Owens og Etter vinteren av Isabel Allende.

 

Den merkelegaste opplevinga hadde me i juni 2017 då me skulle lesa ei bok av Chris Bohjalian som me trudde heitte Syrias døtre, men underteikna fann same innhaldet i boka Sandslottet i Aleppo. Det måtte me finna ut av, og fekk eit langt forklarande svar og fin helsing frå forlagsredaktør i Pantagruel forlag og forfattaren.

På førehand takk, og så vonar me me blir ein av tjue lesesirklar som får ønsket oppfylt.

Bli medlem