Hopp til hovedinnhold

Vågå Bygdekvinnelag

Møte om flyktningetenesta i Vågå 15.02.2023

Referat frå møte med flyktningetenesta

Vågå Bygdekvinnelag hadde ope informasjonsmøte om flyktningetenesta onsdag 15.02.2023. Eva Haldis Tessneset har ansvaret for tenesta som i dag er knytta til Nav. Tessneset la hovudvekta på kor mange flyktningar kommunen tek imot, bustadesistuasjonen, språkopplæring, fritidsaktivitetar, arbeid, tolkteneste, økonomi, barnehage/skule og helseteneste. Referatet frå møtet ligg arkivert under Medlemsmøte