Hopp til hovedinnhold

Vågå Bygdekvinnelag

Årsmøte

Vedtaksprotokollar fra årsmøte, Årsmeldingar, Handlingsplanar/årsplanar

Under dette punktet gjev innhaldet mykje informasjon om kva Vågå Bygdekvinnelag har vore oppteken av sidan 2019. Årsmeldingane er i så måte mest informative. Handlingsplanane fekk eit skudd for baugen då Covid-pandemien kom over oss våren 2020. Men utruleg nok greidde vi å gjennomføre mange av dei tiltaka vi hadde planlagt. Året 2020 - 2021, tok vi stilling til tiltak under marsjen.

 

Årsmelding For Vågå Bygdekvinnelag 2018 - 2019 Årsmelding for Vågå Bygdekvinnelag 2019 - 2020 Årsmelding for Vågå Bygdekvinnelag 2020 - 2021 Årsmelding for Vågå Bygdekvinnelag 2021 - 2022 Referat frå årsmøtet 2019 Vedtaksprotokoll frå årsmøtet 2020 Vedtaksprotokoll frå årsmøtet 2021 Vedtaksprotokoll årsmøtet 2022 Revidert regnskap 2020 Årsplan per 14.03.2022 Årsplan per 04.05.2020 Årsplan per 12.02.2023