Hopp til hovedinnhold

Vågå Bygdekvinnelag

Medlemsmøte og styremøte

Referat frå medlemsmøte og styremøte i Vågå Bygdekvinnelag

Medlemsmøte i Vågå Bygdekvinnelag vert vanlegvis avvikla 3. onsdag i kvar månad med unntak av juni, juli og august. I januar utgår vanleg medlemsmøte. I standen arrangerer vi trivselskveld for beboarane på Finntunet, Eksismoen og frå og med i år - også beboarar som bur utanom institusjon. I juni arrangerer vi "blåtur" for medlemmer - august avviklar vi møte dersom det passar. Dersom det er saker vi meiner har interesse for fleire enn medlemmene, arrangerer vi opne møte. 

Styremøte vert avvikla etter behov. Styret freistar i stor grad å ta opp saker på medlemsmøte. På den måten kan vi drive laget med eit minimum av styremøte. 

 

Ope møte om Flyktningetenesta 15.02.2023 Medlemsmøte på Preststulen med foredrag av Jakup Skjedsvoll, 20.09.2022 Medlemsmøte på Lunde 17.08.2022 Avleggjarauksjon i Jutulheimen 18.05.2022 Renovasjon ved NGR på Frivilligsentralen 27.04.2022 Bedriftsbesøk på Ysteriet og møte på Hotel Villa, 16.02.2022 Medlemsmøte på Frivilligsentralen 19.01.2022 Bokmøte i samarbeid med Mållaget IK. 15.11.2021 Bedriftsbesøk hos BETA og møte hos Venke Vik "Planteauksjon" på Frivilligsentralen 26.05.2021 Referat frå medlemsmøte på Klones med Covidrestriksjonar Innkalling og referat frå utemøte i Ullinsvin - Covidmøte Medlemsmøte 19.02.2020 på Sunde m/foredrag av Else H. Reiremo Trivselkveldar i perioden 2010 - 2020 - oppsummering Julebord på Lunde 11.12.2019 Bedriftspresentasjon v/ S. Rønningen på Lunde 16.03.2022 Bokmøte i samarbeid med Mållaget Ivar Kleiven og Vågå bibliotek, 2022 Bokmøte i samarbeid med Mållaget Ivar Kleiven