Hopp til hovedinnhold
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte et varmt og inkluderende fellesskap da hun besøkte Bætan - kvinnenettverk på åkeren. Foto: Helle Cecilie Berger.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte et varmt og inkluderende fellesskap da hun besøkte Bætan - kvinnenettverk på åkeren. Foto: Helle Cecilie Berger.

Dina fra Kongo viser statsråden parsellen sin. Foto: Helle Cecilie Berger.

Dina fra Kongo viser statsråden parsellen sin. Foto: Helle Cecilie Berger.

Neima Adel fra Syria viser fram sin parsell. Foto: Helle Cecilie Berger.

Neima Adel fra Syria viser fram sin parsell. Foto: Helle Cecilie Berger.

Olaug fra Norge og Angelica fra Rwanda. Foto: Helle Cecilie Berger.

Møtes på Bæta'n: Olaug fra Norge og Angelica fra Rwanda. Foto: Helle Cecilie Berger.

Olaug og Neima Adel hadde en god prat på Bæta'n. Foto: Helle Cecilie Berger.

Olaug og Neima Adel hadde en god prat på Bæta'n. Foto: Helle Cecilie Berger.

Nabila forteller om sin parsell. Foto: Helle Cecilie Berger.

Nabila forteller om sin parsell. Foto: Helle Cecilie Berger.

– Dette må være et fantastisk fellesskap, sa Olaug Bollestad, Landbruks- og matminister. Foto: Helle Cecilie Berger.

– Dette må være et fantastisk fellesskap, sa Olaug Bollestad, Landbruks- og matminister. Foto: Helle Cecilie Berger.

- Jeg skulle gjerne vært med og lukt, sa en ivrig Olaug Bollestad. Men så har statsråder tette timeplaner og hun måtte dra videre. Foto: Helle Cecilie Berger.

- Jeg skulle gjerne vært med og lukt, sa en ivrig Olaug Bollestad. Men så har statsråder tette timeplaner og hun måtte dra videre. Foto: Helle Cecilie Berger.

Foto: Reidun Sørlundsengen Hauger, Ringsaker Bygdekvinnelag

Nytt i år er bruken av arbeidspermer. Det gledes over utvidet kunnskapsnivå innenfor prosjektet. Foto: Reidun Sørlundsengen Hauger, Ringsaker Bygdekvinnelag.

Det er allerede lagt ned en betydelig innsats for å sikre årets avling på Bætan. Foto: Reidun Sørlundsengen Hauger, Ringsaker Bygdekvinnelag.

Ministeren besøkte inkluderingsprosjektet «Bæta'n»

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf) besøkte torsdag inkluderingsprosjektet «Bæta'n - kvinnenettverk på åkeren» og Ringsaker Bygdekvinnelag.

Det var med stor glede og stolthet Ringsaker Bygdekvinnelag tok imot landbruks- og matministeren på Bæta'n. Spente grønnsaksdyrkere fra 11 ulike nasjoner hadde luket, pyntet og gjort klart til det storfine besøket. 

 

Hyggelig gjensyn

Statsråd Olaug kom med solen. Allerede fra starten vanket det klemmer og varme hilsener. Sakina og Annalyn, som inviterte henne på et møte i Oslo i mars, fikk ekstra stor gjensynsklem.  

Inger Amb, leder i Ringsaker Bygdekvinnelag, ønsket velkommen og ga ett innblikk i at årets utgave av inkluderingsprosjektet «KvinnerUT» også handler om mestring og kompetanse. 

– Vi har jobbet med arbeidspermen som deltagerne skal bruke til tekst, tegning og bilder for å fortelle hva de har plantet, hvordan det går og hvilke erfaringer de gjør seg underveis. Vi oppfordrer deltagerne om å spørre om hjelp og vi svarer så godt vi kan, fortalte Inger Amb.

Det Bollestad så gjorde var flott. Hun gikk rundt til alle damene som stod ved parsellene sine. Noen er ikke så sterke i norsk enda, men alle snakket litt, om seg selv og hvor lenge de hadde vært i Norge. Samtidig viste de stolt fram parsellene sine.

 

Nabila forteller om sin parsell. Foto: Inger Amb, Ringsaker Bygdekvinnelag.

 

Har hjertet utenpå

Etter befaring var det tid for servering, masse prat og mange smil. Bollestad takket for at hun fikk oppleve fellesskapet og snakket varmt om den koblingen vi skaper på tvers av damefellesskapet. Hun roste grunneier Hans Frogner for å ha et stort hjerte som lå uttapå, det må han ha som låner bort jord til et så viktig formål.

– Dette må være et fantastisk fellesskap. Så er det jo sånn at vi i fellesskap kan dele det å gå og dyrke. Når vi jobber på siden av hverandre blir vi bedre kjent, og så snakker vi gjerne om ting som er litt vanskelig, men som hjelper oss på veien til å bli mer kjent i Norge, sa Olaug Bollestad.

Statsråden rettet også en takk til Norges Bygdekvinnelag og utfordret oss med at vi har en viktig jobb. Utålmodige rådgivere måtte til slutt nærmest dra Bollestad videre til neste besøk på timeplanen.

- Jeg skulle gjerne vært med og lukt, sa en lattermild statsråd.

Se talen til Landbruks- og matminister Olaug Bollestad til alle oss som møttes på Bæta'n denne dagen. Foto: Sosan Asgari Mollestad.

 

Inkludering i KvinnerUT

Norges Bygdekvinnelag har et sterkt engasjement for inkludering av kvinner med minoritetsbakgrunn i bygdene. Siden 2017 har vi rekruttert minoritetskvinner til aktiviteter, arrangert av våre lokallag over hele landet i prosjektet «KvinnerUT». 

Målet med «KvinnerUT» er å etablere nettverk og felles møteplasser som styrker minoritetskvinners deltagelse i lokalsamfunnet.

Da landbruks- og matministeren besøkte Norges Bygdekvinnelag i mars, fikk hun høre om vårt arbeid med inkludering i prosjektet «KvinnerUT». Ringsaker Bygdekvinnelag presenterte sitt inkluderingsarbeid og inviterte statsråden til å besøke «Bæta'n - kvinnenettverk på åkeren».

 

KvinnerUT og Bæta'n - kvinnenettverk på åkeren

I Ringsaker har bygdekvinnelaget fått låne et stykke jord på rundt to mål hvor kvinner med minoritetsbakgrunn dyrker grønnsaker, poteter og urter sammen med medlemmer av bygdekvinnelaget. dette gjøres i samarbeid med Ringsaker Røde Kors, Frivillighetssentralen og Buketten. 

 

  

Nytt i år er bruken av arbeidspermer. Det gledes over utvidet kunnskapsnivå innenfor prosjektet. Foto: Reidun Sørlundsengen Hauger, Ringsaker Bygdekvinnelag.

 

2019 er det andre året Ringsaker Bygdekvinnelag gjennomfører prosjektet. Vi gleder oss over alle minoritetskvinnene som er involvert i arbeidet og dyrker opp Bæta'n sammen med oss.  

 

Alle som dyrker parsell på Bæta'n har navnelapp og flagg som viser landet de kommer fra. Her viser Annalyn at det gror godt på hennes parsell. Foto: Helle Cecilie Berger.

 

Med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) skal prosjektet «KvinnerUT - der kvinner møtes», som startet opp i 2017, forlenges og videreføres i 2019. I de første årene ble prosjektet støttet med midler fra Gjensidigestiftelsen. I år drives prosjektet med midler fra IMDI.

Formålet med prosjektet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinners deltagelse i lokalsamfunnet og hever integreringskompetansen til bygdefolket.

Med midler fra Sparebankstiftelsen skal prosjektet «KvinnerUT - Mestring og Kompetanse» gjennomføres i 2019.

Formålet med dette prosjektet er å bidra til å styrke minoritetskvinners kompetanse, og gjennom det, bidra til inkludering, økt deltagelse i samfunnet og bedre muligheter til sysselsetting.