Hopp til hovedinnhold

KvinnerUT – Mestring og Kompetanse

Med satsningen «KvinnerUT - Mestring og Kompetanse» skal Norges Bygdekvinnelag bidra til å styrke minoritetskvinners kompetanse, og gjennom dette bidra til inkludering, økt deltakelse i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting.

Målgruppen er kvinner med en annen kulturell bakgrunn enn norsk, som bor på bygda. Deres bakgrunn for å ha kommet til Norge kan være ulik, og de kan være for eksempel flyktninger, arbeidsinnvandrere eller ha ankommet gjennom familiegjenforening.

Alle lokallag oppfordres til å gjennomføre kompetansegivende kurs og aktiviteter. Kursene/ aktivitetene kan dreie seg rundt temaer som mat, organisasjon, søm eller håndverk. Kursrekken vil bestå av et opplegg hvor deltakerne får:

  1. Innføring i stoffet / temaet
  2. Opplæring
  3. «Prøve / oppgave» mot slutten av kursrekken for å vise det de har lært
  4. Utarbeide en arbeidsmappe som beskriver og viser opplæringen de har gått gjennom eller prosessen for å ferdigstille et sluttprodukt.

I dette arbeidet vil også det å etablere kjøkkenhager i samarbeid med minoritetskvinner være et mulig alternativ for lokallagene, som et realkompetansekurs. Kjøkkenhagen bør da driftes og følges opp gjennom en hel sesong, med alt det innebærer av planlegging og organisering. Dette kan være et godt alternativ fordi svært mange minoritetskvinner er vant med kjøkkenhagehold fra sin egen kultur.

Her kan du se IMDIs informasjonsfilm om KvinnerUT - hverdagsinkludering