Hopp til hovedinnhold

KvinnerUT – Mestring og Kompetanse

Med gjennomføring av prosjektet «KvinnerUT - Mestring og Kompetanse» har Norges Bygdekvinnelag bidratt til å styrke minoritetskvinners kompetanse, og gjennom dette bidratt til inkludering, økt deltakelse i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting. Prosjektet er avsluttet, men arbeidet for inkludering vil fortsette gjennom lokallagenes ordinære aktiviteter og kursvirksomhet.

Målgruppen i «KvinnerUT - Mestring og Kompetanse» er kvinner med en annen kulturell bakgrunn enn norsk, som bor på bygda. Deres bakgrunn for å ha kommet til Norge kan være ulik, og de kan være for eksempel flyktninger, arbeidsinnvandrere eller ha ankommet gjennom familiegjenforening.

Inkluderende kurs og aktiviteter

Lokallag kan gjennomføre kompetansegivende kurs og aktiviteter. Kursene/ aktivitetene kan dreie seg rundt temaer som mat, organisasjon, søm eller håndverk. Kursrekken vil bestå av et opplegg hvor deltakerne får:

  1. Innføring i stoffet / temaet
  2. Opplæring
  3. «Prøve / oppgave» mot slutten av kursrekken for å vise det de har lært
  4. Utarbeide en arbeidsmappe som beskriver og viser opplæringen de har gått gjennom eller prosessen for å ferdigstille et sluttprodukt.

I dette arbeidet vil også det å etablere kjøkkenhager i samarbeid med minoritetskvinner være et mulig alternativ for lokallagene, som et realkompetansekurs. Kjøkkenhagen bør da driftes og følges opp gjennom en hel sesong, med alt det innebærer av planlegging og organisering. Dette kan være et godt alternativ fordi svært mange minoritetskvinner er vant med kjøkkenhagehold fra sin egen kultur.

Her kan du se IMDIs informasjonsfilm om KvinnerUT - hverdagsinkludering

 

 

Støtte fra studieforbundet

Norges Bygdekvinnelag er medlem av «Studieforbundet kultur og tradisjon». Som medlem kan våre lokallag søke om støtte til kurs og opplæring gjennom forbundets kursportal.

Studieforbundet kultur og tradisjon har mange ferdige studieplaner for mange av kursemner til våre lokallag, og de kan lage nye når det er behov for det og tilpasser etter lokallagenes behov.