Norges Bygdekvinnelag demonstrerer for trygg norsk mat 2017

Regjeringen struper frivilligheten og demokratiet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener at organisasjonstøtten ikke fremmer frivillighet og har kuttet all støtte til landbruks- og bygdeorganisasjoner i Norge.

I regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram i dag, foreslås det å fjerne støtten på i alt 34,9 millioner til organisasjoner som er engasjert innenfor landbruks- og matområdet.

All støtte forsvinner

Norges Bygdekvinnelag er en av organisasjonene som kan bli fratatt sin årlige støtte på 400 000 kroner dersom forslaget går igjennom i Stortinget. Også Nettverk for GMO-fri mat og fôr, Norges Bygdeungdomslag, Hanen og Bondens Marked er eksempler på de i alt 28 organisasjoner som blir rammet. Særlig blir barneorganisasjonen 4H rammet hardt ved at Dale foreslår å fjerne all deres støtte på syv millioner kroner.

 - Argumentene regjeringen bruker for å fjerne støtten er provoserende dårlig, sier leder i Norges Bygdekvinnelag, Ellen Krageberg. Regjeringen sier de ikke vil støtte organisasjoner som har fått denne støtten over statsbudsjettet gjennom årtier fordi            det hindrer frivillighet.  - Tvert i mot er frivillig sektor en bærebjelke for et godt demokrati og leverer samfunnstjenester mange ganger verdien av det beløpet som vi får tildelt over statsbudsjettet.

Store verdier står på spill

I Frivillighets Norges frivillighetsplattform understrekes det tydelig hvilken grunnleggende funksjon frivillheten har i utvikling av det norske demokratiet og velferdssamfunnet. Det antas at innsatsen tilsvarer 100 milliarder kroner i verdiskapning. 

  - Når vi vet at frivilligheten først og fremst foregår lokalt sier disse tallene mye om hvilket engasjement og innsats som utspiller seg i lokalmiljøene rundt om i landet og verdien av disse for AS Norge, sier Ellen Kragerberg. Som bygdekvinner og samfunnsaktører er vi opptatt av at den innsatsen vi gjør blir sett og verdsatt. Da er det godt å vite at frivilligheten i Norge samlet sett står sterkt i det norske samfunnet, og at alle forsøk på svekke denne sektoren vil bli møtt med betydelig motstand.

Bred mobilisering

Regjeringen har heldigvis ikke flertall alene. Det blir nå opp til organisasjonene å overbevise Stortinget om at vi er en viktig del av demokratiet og at driftsstøtten er helt avgjørende for å opprettholde og sikre aktiviteten i organisasjonene, avslutter Ellen Krageberg.

Bli medlem