Bedriftsbesøk i Fjernvarmeanlegget på Gjøvik

Tirsdag 12.januar startet Vardal Bygdekvinnelag opp vårhalvåret med besøk i fjernvarmeanlegget til Eidsiva i Kallerudlia. Dette ble et svært interessant møte, som gav omkring 30 av våre medlemmer innblikk i hvordan et fjernvarmeanlegg bygges og driftes.

Vardal bygdekvinnelags møte 12.januar 2016

hadde møte 12. januar. Vi ble ønsket velkommen til Eidsiva Energi på Kallerud av Bjørn Roligjordet og Espen Tveit som jobber med drift av bioenergianlegget.

Eidsivas har mange eiere som består av kommuner og fylkeskommuner. Til anlegget på Kallerud brukes i hovedsak returtre fra gamle hus da hvert enkelt anlegg er tilpasset en bestemt tørrhet i treet. Anlegget er helautomatisert med robotkran som laster inn flis og hydrauliske stempler som mater inn i brennkammeret. Aske ristes ut til vannbad i bunn og lufta renses i store filter. Det er strenge krav til rensing av avfall og luft, og det brukes blant annet aktivt kull og kalk for å redusere forurensende gasser.

Anlegget har fjernvarmerør ut til Hunndalen, Bjørnsveen, Gjøvik sentrum og mot Rambekk. Det er cirka 80 kunder, i hovedsak bedrifter og større enheter. Varmt vann fra fjernvarmeanlegget varmer opp vann via varmevekslere montert hos kunden. Vannet fra fjernvarmeanlegget er aldri i kontakt med vannet hos kunden, men går i separate rør.

Vi takket for en interessant omvisning og dro videre til Hovdetun hvor leder Laila Strand Nilsen orienterte om lagssaker. Forslag til vedtektsendringer i NBK er sendt ut til alle medlemmer på høring. Frist 1. februar. Medlemmene er invitert til første dag av fylkesårsmøte i OBK 11.–12. mars.

I forbindelse med prosjektet «Bygda i bevegelse» har vi tenkt å gjennomføre fire turer i fire årstider. Vinterturen blir måneskinnstur fra Skistua 22. februar. 16. mars skal laget på Nordbyen omsorgssenter med kaker og underholdning, og de som kan bidra melder fra til Inga Lier. Ingjerd Løchen informerte om rabatter ved medlemskap i Teater Innlandet, og litt om vårprogrammet. Marie Røyr holdt medlemmenes fem minutter og leste to små tekster til humor og ettertanke av Kjell Aukrust. Laila takket Vindingstad/Blomhaug for deilig servering, før de 26 frammøtte damene bega seg ut i snøværet igjen.

Ref. RW

Bli medlem