Det var god stemning da Fitjar Bygdekvinnelag lagde mat med syriske flyktninger. Foto: Fitjar Bygdekvinnelag.
Det var god stemning da Fitjar Bygdekvinnelag lagde mat med syriske flyktninger. Foto: Fitjar Bygdekvinnelag.

Bygdekvinnelagene kan bidra til inkluderende tiltak

Bygdekvinnelagene kan være en viktig aktør og samspillspartner for kommunene i arbeidet med inkludering.

Nordland Bygdekvinnelag vedtok på sitt årsmøte en resolusjon med en oppfordring til kommunene om å bruke bygdekvinnelagene i inkluderingsarbeidet.

Vi vil inkludere i lokalsamfunnet

Nordland Bygdekvinnelag ser med bekymring på at lokalsamfunnene ikke klarer å inkludere godt nok mennesker med innvandrerbakgrunn i sine lokalsamfunn.

- Vi ser en økende grad av et segregert samfunn der vi gjør vårt og de gjør deres. Vi er redd for at vi i større grad nå vil oppleve to parallelle lokalsamfunn, jamfør utviklingen i Malmø og området Rosengård, med en tydelig økning i uønsket adferd, uttaler fylkeslaget.

Nordland Bygdekvinnelag mener at bygdekvinnelagene kan være en viktig aktør og samspillspartner for kommunene i arbeidet med å inkludering.

Vi kan formidle om skrevne og uskrevne regler

- Vi ser på bygdekvinnelaget som en fin aktør som kan være behjelpelig med å fortelle om de skrevne og uskrevne regler som finnes i et lokalsamfunn. Det er mange av disse reglene som vi tar for gitt og som vi har lært fra generasjoner tidligere, men som nye tilflyttere kanskje ikke kan eller klarer å lese av situasjonen, uttaler Nordland Bygdekvinnelag.

Bygdekvinnelagene ønsker å være en møteplass for alle, også for innvandrere og andre tilflyttere, slik at de blir godt inkludert og en naturlig del av lokalsamfunnet. 

Bli medlem