Tenk om alle barn fikk et gratis sunt og næringsrikt måltid hver dag på skolen. Da hadde vi fått bedre folkehelse, bedre læringsmiljø og utjevning av sosiale forskjeller. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.
Ja til gratis skolemat. Riktig læring gir god næring. Foto: Norges Bygdekvinnelag

Bygdekvinnelagenes innpill til folkehelsemeldingen 2019

Norges Bygdekvinnelag har levert innspill til Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny Folkehelsemelding for 2019.

Regjeringen har nå satt i gang arbeidet med ny folkehelsemelding som skal stå klar i 2019. I den forbindelse har Norges Bygdekvinnelag i dag levert våre innspill til Helse- og omsorgsdepartementet, og også deltatt på en høring i dialog med departementet. 

 

Som et generelt innspill mener Norges Bygdekvinnelag at god og bred kunnskap om matlaging og råvarer, samt fysisk aktivitet, er grunnmuren i en god fysisk og psykisk folkehelse. Dersom vi skal oppnå dette må alle aktører bidra. 

 

I våre innspill til Folkehelsemeldingen har vi særlig lagt vekt på 5 tiltak for bedre folkehelse vi mener må gjennomføres: 

  • Ernæring og kosthold må i større grad integreres i mat- og helsefaget i skolen, samt i barnehagene og både lærer- og helsearbeiderutdanninger. Det er her man lettest når frem, og det er her de første grunnsteinene legges for et godt kosthold.  
  • Gratis skolemat vil utjevne sosiale forskjeller, og bedre læring og konsentrasjon blant barn. Et gratis skolemåltid hver dag vil være et viktig tiltak for å bedre folkehelsa på kort og lang sikt.
  • Frivillig sektor som formidler kunnskap om råvarer, matglede og ferdigheter innen matlaging og kosthold må styrkes. Kursing av voksne, barn og eldre styrker folkehelsen, og et særlig fokus på inkludering av tilflyttere fra minoritetskulturer gir god kunnskap om sunne råvarer og ny matkultur. 
  • Forpliktende samarbeid mellom myndigheter og dagligvarebransjen vil gjøre at myndighetene kan legge mer press på butikkene for å merke innhold og opphav for matvarer, slik at man kan ta gode, informerte valg. Vi ønsker også at bransjen skal presses til å gjennomføre det de har lovet, og ber om at godteri fjernes fra kasseområdene. 
  • Til slutt ønsker vi at man skal satse på sunne alternativer til salg på arrangementer for barn og unge. 

 

Den forrige folkehelsemeldingen kom i 2015, og het "Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter". Der var fokuset særlig på at psykisk helse skulle få et større fokus i folkehelsearbeidet, man skulle vinkle en helsebringende livsstil mer positivt, og man ønsket å utvikle en ny og moderne eldrepolitikk. Følg med Norges Bygdekvinnelag for å bli oppdatert på arbeidet med den nye folkehelsemeldingen. 

Bli medlem