Ellen Krageberg på Kornkonferansen
Ellen Krageberg på Kornkonferansen
Bygg er utvalgt råvare for råvareaksjonen 2019
Bygg er utvalgt råvare for råvareaksjonen 2019

Byggåret 2019 er i gang!

Ellen Krageberg startet byggåret 2019 med presentasjon på Kornkonferansen. Norges Bygdekvinnelag setter fokus på bygg i hele år.

Den 16. oktober 2018 arrangerte Norges Bygdekvinnelag storstilt aksjon for matkornet bygg, hvor over 200 lokallag over hele landet deltok. Oppslutningen var kjempestor, både blant medlemmer, media og de tusenvis av menneskene som kom i snakk med bygdekvinnene våre på stand under aksjonen. Det er tydelig at bygg er noe som fenger bredt! (Hele oppsummeringen av aksjonsdagen kan du lese her). 

Årets råvareaksjon
Nå arbeider vi videre med å sette bygg på dagsorden, og i hele 2019 er bygg utvalgt råvare for Bygdekvinnelagets årlige råvareaksjon. Tidligere år har vi satt fokus på bruken av råvarer som havre, norsk frukt og bær, og ville vekster. Nå vil vi videreføre det gode arbeidet som ble igangsatt i oktober i fjor, og fortsette å spre det glade budskap om hvorfor bygg er bra.

Byggåret 2019 har allerede fått en god start. Norges Bygdekvinnelags leder Ellen Krageberg holdt foredrag om bygg under Kornkonferansen 31. januar. Her snakket hun om hvordan vi arbeidet med fjorårets "Spis norsk bygg"-aksjon, og hva vi anser å være markedspotensialet for norsk matbygg. Som hun sa under konferansen: Selv om bygg er det kornet vi produserer mest av i Norge, går under 1% til menneskemat i dag. Potensialet for å øke denne andelen er veldig stort. Bygg er kortreist, sunt og klimavennlig, og kan brukes til veldig mange forskjellige ting som vi i dag bruker for eksempel ris, pasta eller andre, mer langreiste alternativer til. Se hele presentasjonen Ellen holdt i denne videoen (ca ti minutter). Plansjene hun brukte, ligger vedlagt i en fil nederst i saken.

 

Om vi skal klare å øke forbruket av norsk matbygg, trengs det samarbeid langs hele verdikjeden. Vi må øke satsingen på innovasjon av nye byggprodukter, utvikle nye og bedre sorter, og ikke minst gjøre produktene mer tilgjengelig for forbuker. I tillegg må forbrukerne vite om byggets gode egenskaper og etterspørre disse varene. 


Aktiviteter
Norges Bygdekvinnelag ønsker å bidra, og vi håper vi kan gjøre vår jobb ved å spre oppmerksomhet rundt bruken av bygg. Derfor håper vi alle våre lokallag er motivert for å jobbe med bygg jevnt og trutt gjennom året på små og store måter. Dere kan arrangere egne aktiviteter som har bygg som tema, eller dere kan implementere bygg i deres vanlige aktiviteter. Dere kan for eksempel ha:

 • Middag eller festaften med fokus på bygg
 • Bygg som ingrediens i tradisjonsmatkurs (gjerne koblet opp mot Tradisjonsmatskolen)
 • Ølsmaking eller ølbrygging med byggmalt
 • Besøke en lokal bygg-bonde
 • Invitere kommunens landbrukssjef eller skolesjef·
 • Konkurranse for å finne den beste byggretten
 • Lage byggvafler, byggsalat e.l. til stands
 • Invitere til et møte eller foredrag om bygg i sammenheng med matsikkerhet, klimatilpasning, lokalhistorie eller bruk av bygg i forskjellige deler av verden.
   

Vi kan påvirke
Gjennom aksjonen vil vi oppfordre forbrukere til å spise mer bygg, oppfordre til økt produksjon av matbygg i landbruket og til at det skal komme flere og mer tilgjengelig byggprodukter i butikken. Benytt gjerne anledningen til å arbeide med påvirkning. Dere kan ta kontakt med de lokale butikkene for å etterspørre et større sortiment, kontakte kjedene og de store kornprodusentene for å be dem lage flere byggprodukter og markedsføre dem bedre, eller engasjere dere i avisen og opp mot politikerne.

 

Husk:

 • Flere eksemplarer av den vedlagte byggbrosjyren kan bestilles fra sentralt.
 • Legg ut bilder av aktiviteter, matretter og annet på sosiale medier, og husk å bruke emneknaggen #spisnorskbygg!
 • Har dere noen vellykkede arrangementer eller andre gode suksesshistorier som kan være til inspirasjon med andre, si ifra til administrasjonen så vi kan dele det bredt.
Bli medlem