Årsmøte i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag

Tidspunkt: 
Torsdag, 18. februar 2021 - 19:30
Sted: 
Digitalt på zoom

18.

Feb

Vi viser til varsel om årsmøte i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag utsendt per e-post 27. november 2020. Det blir med dette kalt inn til årsmøte i Nord Trøndelag Bygdekvinnelag torsdag 18. februar 2021 kl. 19.30-21.30. Møtet vil bli gjennomført som videokonferanse via Zoom.

Frister

● Innkomne saker til årsmøtet må være styret i hende 6 uker før årsmøtet. Siden innkallingsbrevet ikke ble vedlagt mail om årsmøte før jul har vi satt følgende frist innkomne saker: Frist 20. januar 2021 Bondelag, Bygdeungdomslag og lokallag i Bygdekvinnelaget kan sende inn saker.

● Innkalling og saksliste skal sendes ut til alle delegater minst 2 uker før møtet: Frist distriktsstyret forholder seg til er da 4. februar 2021

● Påmeldingsfrist med navn, mailadresse og lokallag er 30. januar 2021

Påmelding til mail nordtrondelagbygdekvinnelag@gmail.no

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på distriktslagets nettsider senest 04.02.21.

I tillegg sender vi ut årsmøtepapirene og lenke til Zoom-møtet per mail til de som er påmeldt.

 

Med vennlig hilsen Styret i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag v/leder Elin Bjørnstad

Bli medlem