Hopp til hovedinnhold

Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag

Leders tale til distriktsårsmøte 2022


Elin A Bjørnstad har vært leder av Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag i tre år. Under kan du lese Elin sin tale til distriktsårsmøte 2022. 

Kjære årsmøte, gode bygdekvinne, æresmedlemmer og gjester!

Velkommen til vårt 3. digitale årsmøte i historien – og måtte det nå endelig kunne bli det siste i sitt slag på en stund. Nå har vi levd med smitteverntiltak, strenge restriksjoner og digitale møteplasser i 2 år – og ja – vi har utviklet oss underveis, fulgt tidsånden og gjort oss tilgjengelige for medlemmene så godt vi har kunnet. Samtidig skal det bli utrolig godt å drikke kaffe sammen, småprate sammen, dele historier, oppskrifter og gleder  - rundt stuebord eller i grendehus – i det kommende året. For nå kan vi tillate oss å tenke tanken – om at vi ikke bare sees, men at vi faktisk også skal treffes og være få være sammen.

Som distriktsleder må jeg si at dere i lokallagene har utvist handlekraft og omstillingsevne på en beundringsverdig måte! Jeg tittet på årsmøtetalen min fra 2020 og der oppfordret vi i distriktslaget dere alle til å ta kontakt om dere skulle ha behov for å diskutere løsninger med oss. Når vi nå ser tilbake på disse to årene så er det ingen lag som har stått i ro – alle har gjennomført årsmøter i en eller annen form, alle har hatt samtalene i styret om hvordan driften skulle løses måned for måned – en honnør overleveres herved til dere alle!

Den jobben dere har gjort dette arbeidsåret gjenspeiler seg i en medlemsøkning på 10 medlemmer – det er utrolig godt gjort i en slik spesiell tid – så hvilket potensiale for medlemmer finnes det egentlig der ute? Hvilke aktiviteter ser dere tilbake på fra de to siste årene som har fungert så godt at medlemmene har valgt å bli med videre, samt at nye har kommet til? Slike diskusjoner er viktige å ta nettopp fordi det i krise og omstilling kommer nye aktiviteter inn – og disse kan ha favnet medlemmene våre på en ny og interessant måte som vi ikke må forkaste for fort nå som Covid-19 gir oss mulighet til å drive «som før»!

Når vi ser tilbake på året 2021 for distriktslaget som helhet så har større prosjekter knyttet til kulturminner og Kvinner UT gitt oss felles fokus i organisasjonen. Slike satsninger har bidratt til at vi har fått økonomien i distriktslaget på plass igjen etter at koronapandemien gjorde det nødvendig å avlyse hotellet vi hadde bestilt til gjennomføringen av årsmøtet i 2020. Vi i distriktsstyret opplever samtidig at dere i lokallagene blir med oss på prosjektene, deltar på møter og lager lokale aktiviteter på temaene. Vi har kunnet diskutere og bli kjent med hverandres lokalsamfunn, delt tanker om identitet og fått satt fokus på viktigheten av å høre til der man bor.

Året 2022 er Frivillighetens år – og apropo viktigheten av å kjenne på tilhørighet og samhold i lokalsamfunnet så er det i år en ypperlig mulighet for dere som lokallag til å vise dere frem! Kanskje dere kan ta initiativ til en «gjenåpningsfest» og invitere med andre lag og foreninger i bygda? Vi trenger å «øve oss» på å være på sosiale arenaer igjen – og er det noe bygdekvinnelaget kan så er det å gi arrangementene de varme, gode rammene som igjen gir gode menneskemøter!

Den 16. oktober er dagen for å sette Bygdekvinnelaget på kartet – det er VÅR DAG – hva kan dere gjøre for å få flere til å forstå hvor godt dere har det sammen i Bygdekvinnelaget lokalt og få flere med?

Og – sist men ikke minst: hvordan kan dere starte opp igjen de gode møtene hvor alle de flotte medlemmene får være på kaffeslabberas, se hverandre i øynene og vise at dere er glade for å sees!

Hans Børli sier det slik:

Vi sitter i slørblå junikveld

og svaler oss ute på trammen

Og alt vi ser på har dobbelt liv,

fordi vi sanser det sammen.

Nyyyt våren, alle sammen – gled dere sammen på sosiale møteplasser i bygda og la kalenderen sakte men sikkert fylles opp av spennende og varierte aktiviteter for bygdekvinner i varianter dette gledens år 2022!

Lykke til med arbeidsåret dere har foran dere og tusen takk for tilliten jeg har fått disse tre årene som leder i distriktsstyret! Det har vært en ære å få representere organisasjonen og oppleve en levende og stødig Bygdekvinneavdeling i Nord-Trøndelag!

Hilsen Elin Bjørnstad