Hopp til hovedinnhold

Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag

Vi må snakke mer om jord

Matjord er det mest verdifulle arealet vi har. Det tar 1000 år å danne 10 cm jord. Kjenner dere som stiller til valg 11. september på ansvaret når dere vil ha 110 km/t på E6 gjennom Innherred, og nye, større boenheter på fylkets beste matjord?

Vi i bygdekvinnelaget har en visjon om en bærekraftig jordvernpolitikk. Viktigst er å stoppe omdisponering som betyr nedbygging av matjord. Selv det nye målet til regjeringen på maksimum 2000 dekar matjord i året, er ikke bra nok. Med nedbygging over tid står vi til slutt uten arealer for produksjon av mat. Som matnasjon har vi ingen jord å miste.

Totalberedskapskommisjonen skriver i NOU 2023:17 at jordvernets betydning for norsk matsikkerhet er forsterket i lys av den endrede geopolitiske situasjonen. 2,56 % av landarealet er i dag jordbruksareal i drift. Hvordan vil dere som stiller til valg bidra til at jordbruksarealet i drift ikke minker, og kan vi bygge på andre arealer enn matjorda? Hvordan vil dere bruke kommuneplanens arealdel som verktøy når dere samtidig går til valg på flere større næringsarealer, flere boligtomter, og bredere veier hvor vi kan kjøre enda fortere gjennom det fantastiske fylket vårt?

Hver kvadratmeter jord er viktig for oss i bygdekvinnelaget.

Matjord handler både om matproduksjon i dag, om mulig matproduksjon i morgen, men også om klimaendringer, mikrobiologi og grunnlaget for alt liv. Så kjære politikere: Kan dere fortelle oss, før valget, vil dere snakke mer om jord?

 

Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag

Anne Irene Myhr, distriktsleder

 

Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag

Laila Iren Veie, distriktsleder