Hopp til hovedinnhold

Vestfold Bygdekvinnelag

Styret 23/24

Tove Moland nestleder, Lene Bråtejorde leder, Gerd Helgeland styremedlem, Åse Marie Holm sekretær og Helene Flo Kjennerud kasserer

Årsmøtet Vestfold bygdekvinnelag

Årsmøtet Vestfold bygdekvinnelag

Årsmøtet Vestfold bygdekvinnelag

Årsmøtet Vestfold bygdekvinnelag

Årsmøtet Vestfold bygdekvinnelag

Årsmøtet Vestfold bygdekvinnelag

Årsmøtet i Vestfold Bygdekvinnelag

Årsmøtet i Vesfold Bygdekvinnelag ble gjennomført 15/3 på Skjeestua. Andebu Bygdekvinnelag var vertskap

May Gunn Horntvedt fra Andebu BK ønsket velkommen Foto: Linda M Hansen

May Gunn Horntvedt fra Andebu BK ønsket velkommen til bords, møtet startet med servering av karbonadesmørbrød.

Karbonadesmørbrød

Torun Solberg ble valgt til møteleder Foto: Laila Lauvstad

Torunn Solberg ble valgt til møteleder.

Leder Lene Bråtejorde holdt leders tale.  Foto: Laila Lauvstad

Leder Lene Bråtejorde holdt leders tale.

  ”2022 skulle bli året der ting gikk seg til igjen etter nedstenging og pandemi!”

  Lene takket for  at Bygdekvinner i hele Vestfold er engasjerte, lager aktiviteter lokalt  og står på!

Takket også for at medlemmene støtter opp om arrangementer i Vestfold BK regi – en fin møteplass for utveksling av erfaring og informasjon!

Flott at vi kunne møtes igjen til "Bygdekvinner på Lading" i Langesund sammen med Telemark, og ikke minst 90 års jubileet som ble feiret 18.juni i Kjerra Fossepark. 

Nytt av året er salg av adventskalender, noe som gav god inntekt til lokal- og distriktslag!  Også en fin måte å skape engasjement og profilering av arbeidet vårt!

Vi håper flere lag blir med på dette også inneværende år! 

Bygdekvinner ivaretar immateriell  kunnskap om mat og tradisjoner. Ny søknad om fortsatt å være på Unescos prestisjefylte liste er levert inn.

Vestfold BK har representasjon i Bondelaget og i Bygdeungdomslaget. Vi jobber  på forskjellige arenaer, men har målet om levende bygder og matproduksjon i hele landet felles.  Og at vi skal kunne ha trygg mat  tuftet på egne råvarer!

 

Til sist takket Lene for et godt arbeidsår, for samarbeid og engasjement!

 

 

 

Tale ved leder i Norges Bygdekvinnelag, Jorunn Henriksen  Foto: Laila Lauvstad

Tale ved leder i Norges Bygdekvinnelag, Jorunn Henriksen

Jorunn benyttet anledningen til å takke! Takket for engasjement og arbeid som  drives rundt om. ”Uten dere medlemmer, er arbeidet vårt ingenting!” 

”VÅR DAG” som var 16.oktober 2022, ble markert på kreativt vis rundt om! 

I år har  NBK  fått 1000 nye medlemmer! Flott! - Baksiden er at 900 er gått ut. Det viser to ting: nye medlemmer er mulig å verve! Men også at mange medlemmer er aldrende.

Vi må se framover! Verv nye medlemmer og husk at nå får medlemmer under 40 år ½ pris!

 

Dette året er det valg – vær aktive og dytt på når det gjelder sakene vi har valgt å profilere: Jordvern, skolemat og nye kostholdsråd.  De nye rådene er mye basert på importert mat – noe vi er sterkt imot. Det kan umulig være bærekraftig!

Skriv leserinnlegg og prøv å få de inn i lokalpresse! – Nettside og facebook.

 

Oppfølging fra Landsmøte med gjennomgang av  organisasjonsstruktur er under arbeid.

Ta i bruk NBK sin nye profil!

 

”BYGDELØFTET” - Sammen med Bondelaget og Bygdeungdomslaget er datoene fra 27.oktober til 5. november satt av til å ”Gjøre noe spennende i Bygda!” ! Hensikten er å skape liv, gjøre noe gøy og sette våre saker på dagsorden og ikke minst skape gode møteplasser som er åpne for alle!  Vær kreative og søk prosjekter!

 

Nytt i år er Bygdekvinnenes hjelpetelefon.  En telefontjeneste for livsmestring.

Her kan du få hjelp til  nesten hva som helst!  

Telefonen skal være et lavterskeltilbud – et prøveprosjekt foreløpig for ½ år. 

 

Vi oppfordres til å bruke medlemsregisteret som et redskap for drift!

NBK er behjelpelige med nettsidekurs om det er ønskelig.

Nytt er også at NBK har fått levert inn protokoller og materiale til Riksarkivet. Dermed er historie bevart på en god måte. Her kan det søkes opp opplysninger som lagene kanskje leter etter.

 

Solidaritet med kvinner i Guatemala!

I samarbeid med utviklingsfondet har NBK et langvarig engasjement i et kvinnerettet prosjekt i Guatemala. Vi er forpliktet til et beløp på  kr 150 000,- hver år.

Nylig var en delegasjon på tur til landet. De rapporterer om en fantastisk tur. De som var utsendinger kan lagene benytte til å komme og fortelle og inspirere til lokalt engasjement. NBK er avhengig av bidrag fra lokallagene!

 

LYKKE TIL I 2023!

 

 

Spiskammersprisen gikk i år til Bjune Gård og Ramnes Søndre Gård   Foto: Linda M Hansen

Spiskammersprisen gikk i år til Bjune Gård og Ramnes Søndre Gård

I juryen sitter Tove Moland, Karen Kjølen Hellenes og Torunn Solberg.

  Det var kommet inn 2 forslag på kandidater til prisen. I år deles prisen ut for 25.gang.

  Juryen beslutter å dele prisen på kr 5000,- på to bedrifter.

  Årets pris går 2 Gårdsbedrifter – begge fra Ramnes.

 • Bjune Gård v/ Øyvind Bjune og Tone Kihle

Begrunnelse: Her driver de med slaktegris og ammeproduksjon. Returslakt blir til gamle mattradisjoner som pølser, medisterkaker, burgere og spekeskinker, laget for hånd etter gamle teknikker. Salg av egne varer gjennom Rekoringen.

Gården er åpen for barnehager, skoleklasser og private. Her er bakerovn, bålpanne og takker flittig i bruk. Kunnskap om mat og råvarer formidles!

 • Ramnes Søndre Gård v/ Ingunn og Georg Skjeggestad

Gårdsdriften består av kornproduksjon, åpen gård, dyreassistert aktivitetstilbud, 4H-gård, grønnsakhage mat fra jord til bord.

De har gårdsbutikk med salg av produkter og garn fra egne dyr, kjøtt fra gammelnorsk spelsau med mer.

De ulike tilbudene trekker til seg mange i alle aldre hvor kunnskap deles og formidles! 

I tillegg til sjekk hver på kr 2500,- fikk vinnerne bakstefløy, diplom og blomster!

Lykke til videre!

 

Årsmelding ble lest av sekretær Åse Marie Holm        Foto: Linda M Hansen

Årsmelding ble lest av sekretær Åse Marie Holm

Årsmelding var delt ut til alle i møtet. Vi kan glede oss over en økning på 50   medlemmer fra 2021. 

 

Kasserer Helene Flo Kjennerud la fram regnskap  Foto: Linda M Hansen

Kasserer Helene Flo Kjennerud la fram regnskap 

 • Regnskapet er revidert og godkjent og viser et overskudd.

 

 

Arbeidsplan bla lagt fram av Gerd Helgeland  Foto: Laila Lauvstad

Arbeidsplan ble lagt fra av Gerd Helgeland

 • Arbeidsplan som tar utgangspunkt i NBK sin strategiplan lagt fram

 

 

Else Marie Farnes ledet valget    Foto: Linda M Hansen

Else Marie Farnes ledet valget

Karin Langaas Hilste fra Bondelaget  Foto: Laila Lauvstad

Karin Langaas Hilste fra Bondelaget

 • Hun minnet om viktigheten av ståstedet vårt. Matsikkerhet, jordvern og levende bygder.
 • Nevnte spesielt det  positive med hjelpetelefonen som er opprettet i NBK . Det er ensomt og krevende og drive gård og kan være til nytte! Hun ønsket noe tilsvarende også i Bondelaget!

Jenny Aske hilste fra Bygdeungdomslaget Foto: Laila Lauvstad

Jenny Aske hilste fra Bygdeungdomslaget

Hun takket for samarbeid og hilste videre samarbeid velkommen! Vi kan være nyttige for hverandre!

 

Foto Linda M Hansen

Nåværende og tidligere ledere i Vestfold Bygdekvinnelag

Fra venstre Torunn B Solberg, Else Marie Farnes, Lene Bråtejorde. Linda M Hansen og Anne Ka Munkejord

Styret 23/24 Foto Linda M Hansen

Styret 23/24

Tove Moland nestleder, Lene Bråtejorde leder, Gerd Helgeland styremedlem, Åse Marie Holm sekretær og Helene Flo Kjennerud kasserer

Flott kakebord!  Foto Lene Bråtejorde

For ett kakebord Andebu Bygdekvinnelag hadde satt fram!

Andebu bygdekvinnelag Foto Lene Bråtejorde

Andebu bygdekvinnelag Foto Lene Bråtejorde

 

 

 

 

 

 

Stor takk til medlemmene i Andebu Bygdekvinnelag

Årsmelding Vestfold Bygdekvinnelag Leders tale