Ellen Krageberg. Foto: Eivor Eriksen/Norges Bondelag

Ellen Krageberg til FN

Bygdekvinnelagets leder skal i neste uke delta på FNs generalforsamling I New York.

Som Bygdekvinnelagets representant skal Ellen Krageberg være observatør i den norske delegasjonen til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er det mest sentrale organet i FN, hvor alle de 193 medlemslandene deltar og kan ytre sine meninger. Mange ulike saker blir diskutert, og generalforsamlingen kan fatte vedtak om politiske, økonomiske og sosiale forhold som kan påvirke millioner av mennesker rundt omkring i verden.

 - Jeg gleder meg veldig! Det er en stor opplevelse å få være med og se det store apparatet som er i sving, sier hun til Oppland Arbeiderblad som intervjuet henne angående saken denne uken.

Stor delegasjon
Norge er blant landene som stiller med størst delegasjoner, og Ellen får selskap av nesten 90 andre. Riktignok blir det ikke så mange ministre hun får følge med, da de ble ferdig med sine oppdrag allerede i september.

 - Generalforsamlingen er stor og varer lenge. Den består av flere tusen møter og strekker seg fra september og helt til desember. Det er med andre ord en litt annen skala enn årsmøtene i Norges Bygdekvinnelag, sier Ellen.

Skal jobbe med kvinners rettigheter
Den såkalte høynivådelen, hvor statsminister Erna Solberg og flere andre ministre deltok, foregikk i september da forsamlingen ble åpnet. Nå framover vil det avholdes flere møter på lavere nivåer i ulike prosesser. Selv om det ofte er møtene i de store fellessamlingene som får mest oppmerksomhet, foregår mye av det viktige arbeidet i seks underkomiteer. Disse behandler saker og gir anbefalinger til generalforsamlingen. Krageberg skal følge diskusjonene som foregår i den tredje komiteen, som behandler menneskerettigheter, humanitære og sosiale spørsmål. I den uken hun skal være der, skal det spesielt være fokus på kvinnespørsmål som diskriminering av kvinner, vold mot kvinner og kjønnslemlestelse.

 - Det blir spennende å følge disse prosessene i FN på nært hold og lære mer om hvordan viktige avgjørelser tas på internasjonalt hold. Samtidig vil det bli en viktig møteplass hvor jeg kan treffe andre engasjerte kvinner fra rundt omkring i verden. Jeg gleder meg til å lære mye og bringe inntrykkene videre til alle hjemme i Norge, sier Ellen.

Ellen vil rapportere fra generalforsamlingen underveis i neste uke. Følg med på oppdateringer på Bygdekvinnelagets instagram-konto og facebookside!

FNs generalforsamling
  • Generalforsamlingen er FNs høyeste organ, og foregår om høsten hvert år.
  • Alle FNs 193 medlemsland deltar.
  • Delegasjonsstørrelsene kan variere, men alle land har én stemme hver.
  • Den norske delegasjonen har tradisjon for å delta med en rekke observatører fra norsk sivilsamfunn.
  • I motsetning til mange andre FN-organer, fattes vedtak med flertall, ikke enstemmighet.

 

Bli medlem