Hopp til hovedinnhold

Er du interessert i tradisjonsmat?

Kan du tenke deg å grave litt i historisk materiale fra 1953 om høgtidsmat ved familiefester?

Nå kan du få innsyn i et unikt knippe med fortellinger fra ditt eget område – og hjelpe til med å åpne dem opp for generasjonene som kommer etter oss.

Kan du lese eldre håndskrift?

Vi trenger deg som kan lese håndskrift fra 1950-tallet, og som kan skrive tekst inn på pc eller mac. Bygdekvinnelaget er med i et pilotprosjekt for å transkribere en spørreundersøkelse i fra 1953 om norsk høgtidsmat ved familiefester. Med transkribering mener vi å lese et dokument som er skrevet med håndskrift og så skrive inn det som står i dokumentet inn i et worddokument.

Det er Norsk etnologisk gransking (NEG) norskfolkemuseum.no/NEG som i sin tid gjorde denne spørreundersøkelsen med respondenter over hele landet. Transkriberingen skal gjøre dokumentene tilgjengelig på nettportalen minner.no. Når det blir publisert så vil det bli tilgjengelig for allmennheten.

Ta vare på kulturarven

Bygdekvinnelaget er med på denne dugnaden for å kunne lære mer om dette historiske arkivmaterialet. Hvis du kunne tenke deg å gjøre en jobb er det mulig å ønske seg et geografisk område som interesserer deg. Du bestemmer selv hvor mange svar du vil transkribere. Kanskje finner vi historisk materiale som vi kan knytte opp til Norges Bygdekvinnelags eget arbeid med å ta vare på vår matkultur norsktradisjonsmat.no

Kontakt

Opplæring og all informasjonen du trenger for  å delta i dugnaden får du tilsendt på epost fra Norsk etnologisk granskning. Ta kontakt med Kathrine Klinkenberg kathrine.klinkenberg@norskfolkemuseum.no eller Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag ellen@krageberg.no

Følg Norsk Etnologisk granskning på facebook: https://www.facebook.com/Minnebanken/

Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse av selve arbeidet med transkriberingen og et eksempel på svar  fra spørreundersøkelsen om  Norsk høgtidsmat ved familiefester  fra 1953.

transkribsjonsinstruks.pdf eksempel_pa_hva_som_skal_transkriberes.pdf