Illustrasjonsfoto: Borgny Sletten.

Flere kvinner vil satse på et liv som bonde med rettferdige velferdsordninger

For oss i bygdekvinnelaget virker det helt feil når en bonde må bruke sykepenger eller lønn fra jobben utenfor bruket, til å betale avløseren.

Dette er det tredje jordbruksoppgjøret vi i bygdekvinnelaget stiller krav om at næringsinntekt på gården og lønnsutbetalinger utenfor gården behandles separat. Det vil gi en langt mer rettferdig tilskuddsordning ved sykdom og graviditet enn den vi har i dag.

URETTFERDIGHETEN MED DAGENS ORDNING

En syk eller gravid bonde, som også har lønnet arbeid utenfor gården, får i dag tilskuddet til avløser ved sykdom og graviditet sterkt redusert eller fullstendig strøket, fordi hun får sykepenger eller lønn fra sitt arbeid utenfor gården.

Staten spekulerer i å bruke sykepengeutbetalingene fra lønnet arbeid til «å sponse» driften på gården. 

For oss i Norges Bygdekvinnelag virker det helt feil når en bonde må bruke sykepenger eller lønn fra jobben utenfor bruket, til å betale vikaren som skal ta i mot lam, melke eller gjødsle. 

VÅRT FORSLAG TIL EN RETTFERDIG VELFERDSORDNING

Hvor høy dagsatsen til tilskudd for å lønne avløser skal være ved sykdom og graviditet, beregnes allerede ved hjelp av produksjonstilskuddet. Etter vår mening gir beregninger etter produksjonens omfang i utgangspunktet en rettferdig størrelse på tilskuddet.

FORVALTNINGEN VIL FÅ EN RIMELIGERE ORDNING

Fjerner staten avkortingsreglene, vil forvaltningen spare mye tid på en enklere saksbehandling. I dag behandler forvaltningen søknadene om tilskudd og avkortinger i utbetalinger av tilskudd. Vi har snakket med flere kommuner som forteller om en saksbehandling som er tidkrevende. I vår skisserte løsning vil kun forvaltningen måtte innhente sykemelding, dokumentasjon på utgifter ved sykdom og ligningen fra den syke bonden.

SKILL NÆRINGSINNTEKT OG LØNNSINNTEKT

Staten, næringen og vi i Norges Bygdekvinnelag ønsker oss flere kvinnelige bønder. Forskning viser at kvinner søker trygghet på arbeidsplassen som gode velferdsordninger. Statens tidligere avslag på å behandle næringsinntekt og lønnsinntekt separat, skremmer mer enn å oppmuntre flere kvinner til å satse på et liv som selvstendig næringsdrivende innen jordbruket.   

Bli medlem