Norges Bygdekvinnelag har aktiviteter, organisasjonsopplæring og inkluderende møteplasser.
Norges Bygdekvinnelag har aktiviteter, organisasjonsopplæring og inkluderende møteplasser.

Frivillighetens betydning

Til høsten er det Stortingsvalg. I dag betaler frivillige organisasjoner skatt på dugnad. Norges Bygdekvinnelag mener det er på tide at Stortinget innfører full momskompensasjon.

Frivillige organisasjoner må betale moms når de kjøper varer og tjenester for å drive frivillige aktivitet. Næringslivet og kommunale tjenester får dette igjen og betaler dermed ikke moms på innkjøp av slike varer og tjenester. 

- Bygdekvinnelaget mener det er feil at frivillige organisasjoner skal betale skatt på dugnad. Penger som kunne ha gått rett til å gi barn og unge møteplasser, inkludering av minioritetskvinner og redningsarbeid, sier Cesilie Aurbakken, generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag. 

Vi mener Regjeringen må støtte frivillige organisasjoner i arbeidet for et godt og velfungerende samfunn ved å: 

1) Gi full momskomensasjon
Norges Bygdekvinnelag jobber for at momskompensasjonsordningen skal fullfinansieres og rettighetsfestes. Slik det er i dag så betaler Frivillige organisasjoner merverdiavgift på varer og tjenester. Det betyr at man betaler inntil 25 prosent skatt på frivillighet. Penger Norges Bygdekvinnelag kunne brukt til aktiviteter og møtesteder i lokalmiljøet.

2) Øke grunnstøtten
Grunnstøtten må økes for å gjøre det mer forutsigbart å drive frivillige organisasjoner. Man må kunne planlegge og skape aktivitet på egne premisser.

Frivilligheten skaper verdier
Statistisk sentralbyrå har beregnet at arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene tilsvarer 142 000 årsverk. Verdiskapingen utgjorde 78 milliarder kroner i 2018. Det viser hvor viktig friviligheten er for samfunnet vårt. 

Store deler av samfunnet bygges på frivillig innstas. Frivilligheten bidrar med alt fra møteplasser og fritidsaktiviteter for barn og unge til demokratiopplæring og inkludering av tilflyttere. Likevel er driften av frivillige organisasjoner preget av en usikker økonomiske situasjon fra år til år. Mye er avhengig av dugnad, kaffe og vaffelsalg. Det er usikre inntekter. I dag må frivilligheten betale skatt på dugnadsinnsatsen. 

Vi trenger de sosiale møteplassene fremmover
Koronapandemien har ført til mindre aktivitet og færre medlemmer. Det rammer ikke bare frivilligheten, men også aktivitetene og arbeidet frivilligheten bidrar med i samfunnet.

- Vi vil trenge møteplassene og arenaene for sosial inkludering mer enn noensinne. Da er det et godt grep å innføre full momskompensasjon nå, sier Aurbakken.

Alt du treng å vite om frivillighetes betydning
Norges Bygdekvinnelag har nyleg sendt ut ei valpakke til alle lokallag og distriktslag med dei fire saker Bygdekvinnelag skal setje søkelyset på fram mot Stortingsvalet i 2021. En av sakene er om frivillighetens betydning og økonomiske rammevilkår. I Valkamppakka finner du bakgrunnsstoff, fakta og tips til hvordan du og ditt lokallag kan engasjere seg for å sette frivillighetens betydning på agendaen.

Sjekk ut valpakka her! Klipp og lim det du vil bruke om frivillighet! 

Hva kan ditt lag bidra med?
Norges Bygdekvinnelag bidrar til et aktivt og levende bygdeliv, legger ned stor dugnadsinnsats, jobber for å videreføre og ta vare på norsk tradisjonsmat som immateriell kulturarv, inkluderer minoritetskvinner og mye mer. Vis frem hva dere gjør lokalt og merk innlegg med #forvårtlokalmiljø.
Hva med å tagge og stille spørsmål til politikerne om hvorfor vi skal betale moms på den frivillige innsatsen. Utfordre dem til full momskompensasjon og mer i grunnstøtte til frivillige organisasjoner.

Norges Bygdekvinnelag er en partipolitsk nøytral organisasjon.Vi er engasjert i saker som er bra for gode liv i levande bygder. Frivillige organisasjoner bidrar virkelig med inkluderende møteplasser og dugnadsinnsats. Hva hadde bygda vært uten den frivillige innsatsen? Dette må vi ta vare på.Da trenger vi gode og forutsigbare rammevilkår som legger til rette for frivillig engasjement og gjør det enklere å drive frivillige organisasjoner

Norges Bygdekvinnelag sitt styre har valt ut fire saker vi vil løfte fram mot Stortingsvalet 2021: 

  • Jordvern
  • Skolemat
  • Frivilligheten sin betyding
  • Høyhastighetsbredbånd til alle

I Norges Bygdekvinnelags politiske plattform står det: «Frivilligheten er en bærebjelke i gode og trygge lokalsamfunn, og er viktig for opplæring om demokrati og rekruttering av kvinner til posisjoner i politikk, organisasjons- og næringsliv. Vi trenger gode og forutsigbare rammevilkår som legger til rette for frivillig engasjement og gjør det enklere å drive frivillige organisasjoner».

Bli medlem