Guatemala er et av landene i verden som kjenner konsekvensene av klimaendringer hardest. Foto: Harald Herland, Applaus! filmogtv AS
Guatemala er et av landene i verden som kjenner konsekvensene av klimaendringer hardest. Foto: Harald Herland, Applaus! filmogtv AS

Lag et arrangement om klima og matsikkerhet i 2019

Varmere og villere vær gjør matproduksjon vanskeligere både i Norge og resten av verden. Hvordan skal vi mette kloden når klimaendringene slår til for alvor?

Vil ditt lokallag bidra til å sette fokus på klimaendringer og matsikkerhet i løpet av 2019? Ta en kikk på ressursene som er tilgjengelig for dette.


Vi samarbeider med Utviklingsfondet
Norges Bygdekvinnelag samarbeider med utviklingsorganisasjonen Utviklingsfondet om å støtte fattige kvinners rettigheter, livsvilkår og organiseringsmuligheter seg i Guatemala. Dette er et spennende arbeid som vi nettopp har kommet i gang med, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med alt arbeidet som foregår, og ikke minst se hvordan vår egen støtte til Utviklingsfondets arbeid vil bære frukt!

 

Klimaendringer i Guatemala og Norge
Guatemala er et av de landene i verden som kjenner konsekvensene av klimaendringene hardest. Ekstremvær er et stadig hyppigere problem, og orkaner, tørke og flom øker folks sårbarhet. Problemet forsterkes av utbredt fattigdom, mangelfulle boliger, høy grad av feilernæring og arbeidsledighet. Mange mennesker er avhengig av landbruket, og når været gjør at avlingene oftere feiler, gjør problemene seg mest gjeldende. Urfolksgrupper og småbønder som bor i høylandet blir aller mest påvirket - mange driver med landbruk i bratte områder som ikke egner seg for landbruk, og jorderosjon er et stort problem.

Det er imidlertid ikke bare i Guatemala at vi kjenner klimaendringene på kroppen. Også her i Norge merker vi endringer i værmønstre, selv om det norske landbruket har ganske annerledes rammevilkår enn i de fleste utviklingsland. Sommeren 2018 opplevde Norge den verste tørken på over 70 år. Resultatet ble avlingssvikt, inntektstap og problemer for norske bønder med å skaffe nok fôr. I 2017 var situasjonen motsatt: Store deler av Sør- og Vestlandet fikk rekordmye nedbør, og mange bønder fikk ikke gjennomført innhøsting eller sluppet dyrene sine på beite fordi det var for gjørmete. 

 

Inviter til et arrangement!
Klimaendringene vil globalt sett føre til store poblemer og gi omfattende konsekvenser innenfor mange områder, men matproduksjonen er det aller mest alvorlige. Hva skal vi gjøre dersom tørke eller flom gjør at vi ikke klarer å mette verdens befolkning? Hvilke tiltak kan vi iverksette i dag for å forebygge problemer i framtiden? Dette er spørsmål Norges Bygdekvinnelag og Utviklingsfondet ønsker å sette ekstra fokus på i 2019. Vi oppfordrer alle lokallag som er interessert i tematikken til å arrangere et arrangement i løpet av året som på ett eller annet vis tar opp klima og mat. Vinklinger kan eksempelvis være klimaendringer og global matsikkerhet, biomangfold og klimatilpasning, landbruk i Norge og Guatemala eller noe annet.

Vi har laget to presentasjoner som kan brukes i anledning disse arrangementene, som alle kan holde. Den første delen av presentasjonene er like, og gir en overordnet innledning til tematikken. Den andre delen er ulik, hvor den ene presentasjonen handler om global matsikkerhet og globale avtaler, mens den andre handler om biomangfold og klimatilpasning. Disse kan dere bruke som utgangspunkt for et større arrangement om tematikken, bruke som en av flere innlegg, eller ha som en enkeltstående presentasjon. Presentasjonene er powerpoint-filer, og manuset til presentasjonene ligger i notatene under hver plansje. Dere kan gjøre endringer og legge til i presentasjonene som dere vil. 

I tillegg til presentasjonene ligger det to quizer som dere kan bruke som en morsom og sosial aktivitet under et arrangement. Det er også noen matoppskrifter dersom dere vil lage guatemalsk mat, og en liste med forslag til innledere dersom dere vil invitere noen til å snakke om tematikken. Uansett hvilken innfallsvinkel dere bruker, fins det helt sikkert noen kunnskapsrike personer i lokalmiljøet deres som kan snakke om noe. Vil dere diskutere biomangfold og klimatilpasning, er det også en fin anledning til å koble klima sammen med bygg, som er fokuset for årets råvareaksjon. Kanskje dere kan snakke om hvordan det å dyrke mer bygg kan være en av flere gode løsninger for å produsere nok mat når været blir våtere og varmere? 

 

Få dekket utgifter inntil 3 000 kr
Utviklingsfondet samarbeider med Norges Bygdekvinnelag, Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag om denne informasjonskampanjen, som består av ulike informasjonsarrangement i Norge. Formålet er å spre kunnskap og bidra til diskusjon og bevissthet omkring klima og matsikkerhet her til lands. Utviklingsfondet har fått støtte av norske myndigheter til denne kampanjen, og derfor kan alle lokallag som ønsker å arrangere noe, søke om inntil 3 000 kroner i støtte. Les mer om dette og finn refusjonsskjema under "Guatemala" i organisasjonsdokumenter, her.  Dere kan mer enn gjerne samarbeide med lokallag av Bondelaget eller Bygdeungdomslaget om disse arrangementene.

NB: Disse midlene har ingen sammenheng med pengene Norges Bygdekvinnelag støtter Utviklingsfondet med til arbeidet i Guatemala. Alle penger lokallagene samler inn til Guatemala, går uavkortet til dette formålet. 

 

Bli medlem