Aure Bygdekvinnelag

Velkommen til Aure Bygdekvinnelag.

Leder: Judith Bjørk

Tlf. 92 43 52 80

E-post: judithbjork@outlook.com

Møre og Romsdal
Bli medlem