Hopp til hovedinnhold

Bakke Bygdekvinnelag

Bjørk

Fargebad med bjørk.

Krapp

Fargebad med krapp

Bark

Fargebad med bark.

Brennelse

Fargebad med brennelse.

Bjørk 2

Garn farget med bjørkeblader. Til venstre: ubeistet garn, til høyre: alunbeiset garn.

Krapp 2

Garn farget med krapp henger til tørk i epletreet.

Brennelse 2

Garn farget med brennelse.

Krapp og bjørk

Når vi både tilsatte krapp og bjørkeblader i fargebadet fikk vi oransje garn.

Bark 2

Garn farget med syrinbark og epletrebark.

Bygdekvinner

Bygdekvinnene er i skogen for å sanke sopp til garnfarging.

Bygdekvinner 2

Vi kom over massevis av seig kusopp!

Fløyelspluggsopp

Fargebad med fløyelspluggsopp.

Kjuker

Mange knuskkjuker hadde blitt sanket av kursdeltakerne. Noen hadde tatt med knivkjuker også. Disse egner seg ikke til plantefarging, men er flott til å lage papir av.

Rødskiveslørsopp

Fargebad med rødskiveslørsopp.

Gulrandkjuke

Fargebad med gulrandkjuke.

Furuskjellpigg

Fargebad med furuskjellpigg.

Rødskiveslørsopp - denne gir en like flott rødfarge på garnet, som du kan se på soppens skiver her.

Bygdekvinner 3

To bygdekvinner slenger på garnet for å få ut vann.

Furuskjellpigg 2

Garnet som var farget med furuskjellpigg fikk faktisk en blålig nyanse!

Soppfarging

Resultatet av soppfaringen - garn med mange flotte farger.

Kurs i plantefarging og soppfarging

I 2022 hadde vi kurs i både plantefarging og soppfarging. Plantefargingskurset ble holdt i mai, mens soppfargingskurset foregikk fra september til oktober.

Plantefargingskurs 23.-24. mai

Plantefargingskurset ble holdt den 23.-24. mai på gården til vårt medlem Anne Karin Bache, som var kursholder for plantefargingskurset.

Den første dagen sanket vi planter til fargingen og Anne Karin hadde litt teori om garnets oppbygning, fargeprosessen, planter og farger. Vi bandt også opp garnet og beiset garnet i alun, slik at garnet skulle være klart til farging dagen etter.

Den andre dagen ble vi delt inn i 4 grupper. Hver gruppe hadde ansvar for hver sin plante de skulle farge med. En gruppe farget med bjørkeblader, en med brennesle, en med krapp og en med syrinbark og bark av epletre. I tillegg ble det farget noe garn med marikåpe og reinfann. Av flere av plantene ble fargebadet brukt for annen gang, slik at vi kunne se hvordan fargen ble lysere i bad nr. 2. I enkelte fargebad ble det også tilsatt kjemikalier for å endre på fargene.

Soppfargingskurs i september og oktober

Soppfargingskurset ble holdt i september og oktober og her var det vårt medlem Jeanette Elden som var kursholder.

Den 12. september var det en teorikveld hvor deltakerne på kurset fikk innføring i hvordan fargesoppene ser ut, hvor de er å finne og hvilke farger de gir.

Den 21. og 26. september var det  felles sanketurer for å sanke inn sopp til fargingen. På turene fant vi spesielt mye av seig kusopp, rødskiveslørsopp, sandsopp og furuskjellpigg. Soppen ble sanket og tatt med hjem for å tørkes, slik at den kunne oppbevares frem til selve fargingen som skulle finne sted i oktober. Flere kursdeltakere sanket også sopp på egenhånd. Mye knuskkjuke ble blant annet sanket av ulike medlemmer. I tillegg hadde kursholder litt tørket sopp på lur; fløyelspluggsopp og gulrandskjuke.

Den 16. oktober var dagen for selve soppfargingen. Jeanette fortalte litt om selve fargeprosessen mens vi alunbeiset garnet, slik at garnet ble klart til å ta opp fargepigmentene i soppen i fargebadene etterpå.

Kursdeltakerne ble delt inn i 4 grupper, som hver hadde ansvaret for å farge garn med hver sin sopp. Med hver sopp ble det farget garn i to omganger, altså to bad. I 2. bad ble det tilsatt kjemikalier, som gjorde at garnet fikk en annen fargenyanse enn i 1. bad. 

Her er en oversikt over de ulike soppene som ble farget med og hvilken farge garnet fikk:
Gulrandkjuke: Gult
Rødskiveslørsopp: Rødt
Seig kusopp: Lys brungul
Fløyelspluggsopp: Grønt
Knuskkjuke: Brunt
Furuskjellpigg: Blålig farge (ved tilsetting av salmiakk i fargebadet)