Om Bjørgum Bygdekvinnelag

Laget vårt vart skipa 17. februar 1938. Medlemstalet har vore ganske stabilt i mange år med litt over 20 medlemmar. I seinare tid har me vore så heldige å få fleire med oss i laget, så no er me 41 medlemmar.

Me har møta våre på Bjørgum skule. Og møta er sjølvsagt opne for alle.

Bli medlem