Styret i Bjørgum Bygdekvinnelag

Styret for 2020

Styret i Bjørgum Bygdekvinnelag for arbeidsåret 2020

         Leiar:    Liv Spilde      e-post: livspi@online.no

  Nestleiar:    Anne-Marit Lemme Eikefjord

  Kasserar:    Bjørg Grønås

Studieleiar:   Kari Tesdal

       Skrivar:  Liv Kolskår

Styremedlem: Randi Margrethe Bjørke

 

Bli medlem