Årsmeldinger

Årsmøtereferat for Bjørgum Bygdekvinnelag 2019

 

Møte var i Solheim Ungdomshus 6.november kl.19.00.

Oppmøte: 36 bygdekvinner.

 

Liv Spilde ynskte velkomen til årsmøte.

Me opna møtet med «sang for bygdekvinner og alle andre».

 • Godkjenning av møteinnkalling; lysing og informasjon på messenger og FB.
 • Gokjenning av møteleiar; Liv Spilde.
 • Godkjenning av referent; Aud-Marit Netteland.
 • Underskrivarar til årsmøtereferatet; Anny - Irene Mykkeltvedt og

     Liv Kolskår.

 

Årsmøtesaker:

 • Årsmelding v/Aud-Marit Netteland

Godkjent av årsmøtet med ein kommentar; 2.vara manglar i årsmeldinga.

 

 • Rekneskap v/Bjørg Agersborg Grønås.

Revidert og godkjendt av årsmøtet. Driftsoverskot på kr. 67 795,-

Eit usedvanleg innbringande år for laget.

 

Innkomne årsmøtesaker:

1. Betaling for leige av Solheim.

   Forslag: betala ein fast sum i året i tillegg til nedvasking kvar vår, som alt er

                avtalt med Ungdomslaget.

   Vedtak: fast sum i året på kr.2000,-. Årsmøtet vedtek eventuell høgare sum i

   forhald til overskotet.

 

2. Matpengar/dekking av utgifter til mat på møta.

    Forslag: Laget dekker utgifter til møtemat. Kr. 50,- i matpengar per deltakar

                 på møta. Loddsal, viss tid i høve møteagenda.

                Godkjendt av årsmøtet.

 

3. Køyregodgjersle og andre godtgjersle til styret/medlemar som deltek på 

    møte/kurs i regi av Bygdekvinnelaget på alle nivå.

   Forslag 1: køyregodtgjersle for deltaking på kurs/møte i regi av HBK.

   Forslag 2: medlemar som deltek på aktivitetar i regi av HBK/NBK skal sponsast      så sant økonomien i laget tillet det, og at summen vert fastsatt ut i frå økonomi

i laget og kostaden på aktiviteten.

               Godkjendt av årsmøtet.

 

4. Oppsummering/lite referat frå dei ulike nemndene/gruppene til årsmøtet.

    Forslag: Kvar gruppe sender inn eit lite referat til styret før årsmøtet. 

                 Desse skal inn i årsmeldinga.

                 Godkjent av årsmøtet.

 

5. Messengergruppene. Nyttige å ha for drifting av laget.

   Forslag: Ha gruppene slik dei er per i dag. Stramma opp bruken av dei; legga ut

               informasjon på ettermiddag, styra unna lørdag/sundag. Ha kontakt –

                person til ulike dugnader/aktivitetar, der deltakarane sender svar på 

                sms/messenger. Oppretta messengergrupper til ulike nemder/grupper.

                Godkjent av årsmøtet.

 

Pauseinnslag- fellessong: aottungavisa.

 

Val v/leiar i valnemnda Elin Koppen.

 

Framlegg til Styret i 2020:

Randi Margrethe Bjørke (ny for 2 år), Liv Kolskår ny for 2 år),

Kari Tesdal (ny for 2 år), Bjørg Agersborg Grønås, Liv Spilde og

Anne-Marit Lemme Eikefjord. Godkjent av årsmøtet.

 

Varamedlem for 2020:

1. Marit Helgaset  2. Randi Flatabø Opheim  3. Berit Klyve

   Godkjent av årsmøtet.

 

Ettersyn for 2020:

Berit Rongve Græe og Kirsten Helgaset.

Godkjent av årsmøtet.

 

 

 

Utsendingar for 2020:

-Bøndenes hus: Brynhild Tennebekk Bjørke.

-Voss Folkeakademi: ein frå styret

-Fylkesårsmøtet: 3 frå styret/laget.

  Godkjent av årsmøtet.

 

Sommartur 2020:

 Svanhild Spilde

 Britt Øyeflaten Bryn

 Godkjent av årsmøtet.

 

Valnemnd for 2020:

1. Solvot Tveit Bakketun  2. Margunn Slettemark Mundal 

3. Aud-Marit Netteland

Godkjent av årsmøtet.

 

Forslag til godtgjersel for 2020:

Leiar:1500,-  Resten av styret 600,-

Årsmøtevedtak: Leiar kr.2000,-  skrivar/kasserar kr.1000,- 

                         styremedlem/studieleiar kr.500,-

 

Kveldsturgruppa  2020:

Berit Klyve, Jorunn Arntsen og Margunn Slettemark Mundal.

Godkjendt av årsmøtet.

 

Bakeveka/bakekurs 2020:

Kjellaug Almeland Seim, Randi Serigstad Fenne, Lene Krogstad,

Liv Marion Slettemark Grønås og Aud-Marit Netteland.

Godkjent av årsmøtet.

 

Køyregodgjersle:

Kr.3.50 pr.km.

Godkjent av årsmøtet.

 

Song før maten: Clementine

Matnemda: Anita Sele Eikefjord, Elin Koppen, Laial Slettemark og Helga Mala.

Me fekk servert nydeleg betasuppe med flatbrød og kaffi/heimelaga kake.

 

 • Liv Marion Slettemark Grønås og Aud-Marit Netteland fekk blomer og takk for innsatsen i styret.

 

 • Anne-Marit presenterte stødig alle kveldsturane i 2019 på rim.

 

Informasjon:

 

 • Liv Marion Slettemark Grønås informerte om 40-års jubileet til Kvitle  sofaband. Me skal hjelpa til med maten.

 

 • 19.november vert det julematkveld og juledekorasjoner.

         Ansvarleg: Solvor Tveit Bakketun, Brita Knapstad, Randi Flatabø Opheim.

                 Liv kolskår kjem inn som vara for Bente Rong Dyrdal.

          Randi informerte om ulike dekorasjoner og kva me kan trenga av materiale.

          Vert påmelding til jolakvelden.

 

 • Adventsmøtet: vert påmelding. Litt endring i planane. Kjem tilbake med meir  informasjon.

 

 • Randi Flatabø Opheim har laga til songheftet til laget.

 

 • Loddpengar: Kr. 2895,-

 

         Avslutta møtet med Venskapsvisa.

 

Underskrif på årsmøtereferat

                         Liv Kolskår                        Anny-Irene Mykkeltveit

 

 

 

Referatskrivar 7.november 2019

Aud-Marit NettelandÅrsmøtereferat for Bjørgum Bygdekvinnelag 2019

 

Møte var i Solheim Ungdomshus 6.november kl.19.00.

Oppmøte: 36 bygdekvinner.

 

Liv Spilde ynskte velkomen til årsmøte.

Me opna møtet med «sang for bygdekvinner og alle andre».

 • Godkjenning av møteinnkalling; lysing og informasjon på messenger og FB.
 • Gokjenning av møteleiar; Liv Spilde.
 • Godkjenning av referent; Aud-Marit Netteland.
 • Underskrivarar til årsmøtereferatet; Anny - Irene Mykkeltvedt og

     Liv Kolskår.

 

Årsmøtesaker:

 • Årsmelding v/Aud-Marit Netteland

Godkjent av årsmøtet med ein kommentar; 2.vara manglar i årsmeldinga.

 

 • Rekneskap v/Bjørg Agersborg Grønås.

Revidert og godkjendt av årsmøtet. Driftsoverskot på kr. 67 795,-

Eit usedvanleg innbringande år for laget.

 

Innkomne årsmøtesaker:

1. Betaling for leige av Solheim.

   Forslag: betala ein fast sum i året i tillegg til nedvasking kvar vår, som alt er

                avtalt med Ungdomslaget.

   Vedtak: fast sum i året på kr.2000,-. Årsmøtet vedtek eventuell høgare sum i

   forhald til overskotet.

 

2. Matpengar/dekking av utgifter til mat på møta.

    Forslag: Laget dekker utgifter til møtemat. Kr. 50,- i matpengar per deltakar

                 på møta. Loddsal, viss tid i høve møteagenda.

                Godkjendt av årsmøtet.

 

3. Køyregodgjersle og andre godtgjersle til styret/medlemar som deltek på 

    møte/kurs i regi av Bygdekvinnelaget på alle nivå.

   Forslag 1: køyregodtgjersle for deltaking på kurs/møte i regi av HBK.

   Forslag 2: medlemar som deltek på aktivitetar i regi av HBK/NBK skal sponsast      så sant økonomien i laget tillet det, og at summen vert fastsatt ut i frå økonomi

i laget og kostaden på aktiviteten.

               Godkjendt av årsmøtet.

 

4. Oppsummering/lite referat frå dei ulike nemndene/gruppene til årsmøtet.

    Forslag: Kvar gruppe sender inn eit lite referat til styret før årsmøtet. 

                 Desse skal inn i årsmeldinga.

                 Godkjent av årsmøtet.

 

5. Messengergruppene. Nyttige å ha for drifting av laget.

   Forslag: Ha gruppene slik dei er per i dag. Stramma opp bruken av dei; legga ut

               informasjon på ettermiddag, styra unna lørdag/sundag. Ha kontakt –

                person til ulike dugnader/aktivitetar, der deltakarane sender svar på 

                sms/messenger. Oppretta messengergrupper til ulike nemder/grupper.

                Godkjent av årsmøtet.

 

Pauseinnslag- fellessong: aottungavisa.

 

Val v/leiar i valnemnda Elin Koppen.

 

Framlegg til Styret i 2020:

Randi Margrethe Bjørke (ny for 2 år), Liv Kolskår 8ny for 2 år),

Kari Tesdal (ny for 2 år), Bjørg Agersborg Grønås, Liv Spilde og

Anne-Marit Lemme Eikefjord. Godkjent av årsmøtet.

 

Varamedlem for 2020:

1. Marit Helgaset  2. Randi Flatabø Opheim  3. Berit Klyve

   Godkjent av årsmøtet.

 

Ettersyn for 2020:

Berit Rongve Græe og Kirsten Helgaset.

Godkjent av årsmøtet.

 

 

 

Utsendingar for 2020:

-Bøndenes hus: Brynhild Tennebekk Bjørke.

-Voss Folkeakademi: ein frå styret

-Fylkesårsmøtet: 3 frå styret/laget.

  Godkjent av årsmøtet.

 

Sommartur 2020:

 Svanhild Spilde

 Britt Øyeflaten Bryn

 Godkjent av årsmøtet.

 

Valnemnd for 2020:

1. Solvot Tveit Bakketun  2. Margunn Slettemark Mundal 

3. Aud-Marit Netteland

Godkjent av årsmøtet.

 

Forslag til godtgjersel for 2020:

Leiar:1500,-  Resten av styret 600,-

Årsmøtevedtak: Leiar kr.2000,-  skrivar/kasserar kr.1000,- 

                         styremedlem/studieleiar kr.500,-

 

Kveldsturgruppa  2020:

Berit Klyve, Jorunn Arntsen og Margunn Slettemark Mundal.

Godkjendt av årsmøtet.

 

Bakeveka/bakekurs 2020:

Kjellaug Almeland Seim, Randi Serigstad Fenne, Lene Krogstad,

Liv Marion Slettemark Grønås og Aud-Marit Netteland.

Godkjent av årsmøtet.

 

Køyregodgjersle:

Kr.3.50 pr.km.

Godkjent av årsmøtet.

 

Song før maten: Clementine

Matnemda: Anita Sele Eikefjord, Elin Koppen, Laial Slettemark og Helga Mala.

Me fekk servert nydeleg betasuppe med flatbrød og kaffi/heimelaga kake.

 

 • Liv Marion Slettemark Grønås og Aud-Marit Netteland fekk blomer og takk for innsatsen i styret.

 

 • Anne-Marit presenterte stødig alle kveldsturane i 2019 på rim.

 

Informasjon:

 

 • Liv Marion Slettemark Grønås informerte om 40-års jubileet til Kvitle  sofaband. Me skal hjelpa til med maten.

 

 • 9.november vert det julematkveld og juledekorasjoner.

         Ansvarleg: Solvor Tveit Bakketun, Brita Knapstad, Randi Flatabø Opheim.

                 Liv kolskår kjem inn som vara for Bente Rong Dyrdal.

          Randi informerte om ulike dekorasjoner og kva me kan trenga av materiale.

          Vert påmelding til jolakvelden.

 

 • Adventsmøtet: vert påmelding. Litt endring i planane. Kjem tilbake med meir  informasjon.

 

 • Randi Flatabø Opheim har laga til songheftet til laget.

 

 • Loddpengar: Kr. 2895,-

 

         Avslutta møtet med Venskapsvisa.

 

Underskrif på årsmøtereferat

                         Liv Kolskår                        Anny-Irene Mykkeltveit

 

 

 

Referatskrivar 7.november 2019

Aud-Marit Netteland

Årsmelding for Bjørgum Bygdekvinnelag,  november 2015 – november 2016

 

Laget har hatt 5 styremøter i denne perioden. Første møtet vart styret konstituert slik; leiar Liv Spilde,nestleiar Elin Koppen, kasserar Margunn Slettemark Mundal, studieleiar Liv Marion Grønås og skrivar Aud-Marit Netteland.

Styremøta har omfatta planlegging av medlemsmøta, planlegging og rekruttering til kurs og dugnad og prosjekt. Utarbeiding av ein aktivitetsplan for 2016.

Me har eiga Facebook side, der me annonserar aktivitet i laget både før og etter.

Laget har samtalegrupper på FB, som er til god hjelp ved drifting av laget.

Medlemskontigent i 2016  kr: 630.

Lage har 37 medlemmar. Me har hatt 7 medlemsmøte med møtestad på Bjørgum skule. På lagsmøta deltok medlemmane med servering av mat og gevinstar til loddsal. Adventsmøte i 2015 på Vinje hotell, som premiering for god dugnadsinnsats hjå medlemmane.

Tema på møta:

-Tur til Romania med Hordaland Bondelag v/ Brynhild Tennebekk Bjørke.

-Migrasjon og fleirkultur v/Marit Nedkvitne, koordinator i Voss Røde Kors.

-Studentutveksling på MEHAYO senteret i Tanzania V/Aase Ekrheim.

-Brannvern med Voss brannvern, Kjell Andre Skjervheim & Geir Ove Pedersen.

Kurs:

-Potekakebaking på Bjørgum skule (februar). Kursleiar: Maria Møen & Brita Knapstad. Antall deltakarar: 12 (14) deltakarar.

-Vossakling i Solheim (april). Kursleiar: Maria Møen, Brita Knapstad, Liv Spilde, Brynhild Tennebekk Bjørke, Olaug Folkedal og Reidun Løvfall. 12 deltakarar fordelt på to dagar.

-Laga krans i pil og vrihassel (oktober). Kursaleiar: Nancy Flatlandsmo & Margareth Sørheim. Antall deltakarar – 19.

På alle kursa har det vore ein fin blanding av medlemmar og andre.

Prosjekt:

Bygda i bevegelse, 4 turar-4 årstidar. Prosjekt i NBK. Styret sende inn søknad på godkjenning av opplegg for ulike turar. Fekk godkjend dei. Me har gjennomført 3 turar: vårtur – tur med «ville smakar» rundt Opeland. Der me samarbeida med Grisegutane og Lystig 4H. Stort oppmøte ca. 100.

Somartur – naturvandring hjå Renate Lunde på Bulken. 19 deltakarar.

Hausttur – stølstur til Veskre og stølen til Marianne Gjerald og Ove Neteland.

 Hadde planlagt sopptur. Den utset me til neste haust. Fekk godkjend stølsturen hjå NBK.

Råvareaksjonen for 2016 er «Ville vekster». Den har me gjennomført i lag med prosjektet «Bygda i bevegelse».

Turar:    Vår- og haustturar: har gjennomført 13 turar med turleiar på kvar tur. Der 3 av dei var ein del av «Bygda i bevegelse». Alt i frå 3 til 100 personar har vore med på turane. Me har gått tur i grenda vår, og gjort oss kjend andre stadar i Vossabygda.

Ansvarleg for turlista:

 Brynhild Tennebekk Bjørke, Margunn Slettemark  Mundal og Liv Spilde.

 

Sommarturen:

 I år gjekk den til Ulvik og Olav H. Haugesenteret. Der fekk me høyre og sjå om livet til  diktaren. Me avsutta med suppe på Den grøne kafeen. 26 tok turen i alderen 6 – 92 år. Liv Sekse og Elin Helgaset var i turkomiteen.

Fylkesårsmøte i Hordaland Bygdekvinnelag 11.-12.mars:

Var på Ullensvang hotell. Vertskap for møtet var Skare-, Røldal- og Odda Bygdekvinnelag. Utsendingar frå laget vårt: Brynhild Tennebekk Bjørke og Aud-Marit Netteland. Liv Spilde var ordstyrar.

Bygdekvinnestreif:

-Februar: Fitjar. 6 frå laget reiste i lag med bygdekvinner frå dei andre Vossalaga og Ulvik. Der fekk me høyre nytt frå HBK, prosjektet Bygda i bevegelse og om «poto frå Fitjar». Fekk servert rømmegraut og lefse på Peralø.

Vertskap: Fitjar Bygdekvinnelag og HBK.

-Oktober: Vossestrand. Bygdekvinnestreif og 80 års markering til HBK. Tema:»Ville vekster v/Gru Hagen Urheim, Historikk til HBK v/Bjørg Strømme, nytt frå NBK v/Ellen Krageberg og tida som gateprest v/ Thor Brekkeflat.

Vertskap: Vossestrand-,Egdetveit-.Vinje-,OpheimHauge -,Myrkdalen- og Hordaland Bygdekvinnelag.

Dugnad:

Stor dugnadsånd i laget vårt. Mange i laget har vore med på ein eller fleire dugnadar. Ein stor takk til dei ! Storkurs 4H Hordaland på Voss i april-tradisjonsmat: Nordlandslefse og flatbrød v/ Solvor Tveit Bakketun & Bente Dyrdal.

Bakedag med førskuleborna i Bjørgamarka barnehage: flatbrødbakst og fjøsbesøk, ansvarleg: Liv Spilde og Liv Marion Grønås.

Smalahovesleppet i september. Sal av brimlefse og råmjølkspudding. Her var mange medlemmar i sving både før og på sjølve dagen.

Vaska ned kjøkenet i Solheim; som betaling for Vossakling-kurset.

Elin Koppen delte ut skeier på haustfest til Lystig 4H.

Utsendingar:

Bøndenes hus: Liv Sekse, Husfliden: Brita Knapstad, Folkeakademiet Voss: ein frå styret,Velferdsentralen: Aud-Marit Netteland.

Liv Spilde er 2.vara til styret i NBK.

Stønad:

Søkte om støtte til prosjektet Bygda i bevegelse. Fekk kr.8000. Har og søkt Folkeakademiet Voss om stønad til møta. Fekk kr.1900 til lysing,honorar/gåver.

Gåver:

Til MEHAYO senteret og Aase Ekrheim sitt arbeid der. Loddpengar frå møtet i februar. Pengegåve til Voss Rødekors sitt fleirkulturelle arbeid.

Blomehelsingar til jubilantar i laget.

Kaffikanne til Voss Bygdekvinnelag sitt 90 års-jubileum.

Lesarbrev i avisa Hordaland om organisert fellesmåltid i skulen, om tilskotsordning frå Helsedirektoratet. Repotasje frå Vossakling kurset i avisa.

Laget vårt er regisrert på heimesida til Voss kommune.

Skrivar: Aud-Marit Netteland

Bli medlem