Brandbu BK har et aktivt og frittgående styre
Brandbu BK har et aktivt og frittgående styre

Styret

Styret i Brandbu BK 2019-2020

Leder er Inger Stensrud Haug, tlf. 922 81 445, e-post: inger@haug-vestre.no

Styremedlem - Nettside/FaceBook:  Eva Østen, tlf. 454 02 313, e-post: Eva.Osten@grafiskforgiving.no   

Styremedlem/sekretær: Kirsten Almås, tlf. 952 81 805

Styremedlem/kasserer: Britt Bildengjerdingen, tlf. 906 53 978

 

Medlemmer av husstyret Bergslia: Inger Stensrud Haug og Gunhild Myhren Egge

Revisorer: Solveig Sangnæs og Anne Britt Aamodt 

 

 

 

Bli medlem