Brandbu BK har et aktivt og frittgående styre
Brandbu BK har et aktivt og frittgående styre

Styret

Styret i Brandbu BK 2017-2018

Leder er Bitten Nesbakken, tlf. 951 71 105, e-post: bitten_nesbakken@yahoo.no

Nestleder/studieleder/webredaktør:  Inger J. Stensrud Haug, tlf. 922 81 445, e-post: inger@haug-vestre.no  

Styremedlem/sekretær: Ingeborg Sætre, tlf. 957 97 976

Styremedlem/kasserer: Britt Bildengjerdingen, tlf. 906 53 978

1. vara og fast styremedlem:  Marta Gunn Dynna,

Medlemmer av husstyret Bergslia: Solveig Sangnæs og Gunhild Myhren Egge

Revisorer: Solveig Sangnæs og Maren Skari

Valgkomite: Gunhild M. Egge, tlf. 906 22 642 og Solfrid Holter.

 

 

Bli medlem