17.10.2018 Årsmøte på Bøndernes hus

Grend 1 var ansvarlig for møtet, og Guri Gj. Røhnebæk ønsket velkommen. Hun overlot ordet til Grete O. som leste Fergemannens tid av Herman Wildenvey. Vi sang Sangen til bondekvinnene før Guri åpnet årsmøtet.

Guri ble valgt til møteleder, og sakene ble vedtatt en etter en uten store innvendinger. Til slutt gjensto valg, og der ble leder og sekretær gjenvalgt, mens kasserer og styremedlem er nye.

Styret 2018/2019:

Leder: Guri Gjølstad Røhnebæk

Nestleder: Herdis Øiseth

Sekretær: Marte S. Olafsbye

Kasserer: Kari Bråten

Styremedlem: Berit Sternberg

Varamedlemmer:  Elisabeth Trøhaugen og Anne Breen

 

Grendekvinner:

grend 1: Guri G. Røhnebæk

grend 2: Bente Fjeld Moen

grend 3: Grete Skarstad

grend 4: Eli Strætkvern

-----------

Etter at årsmøtet var hevet introduserte Grete O. kveldens gjest som var Dagrun Nordli.

Dagrun Nordli fortalte historien om Anne Olsdotter Evenstad fra husmannsplassen Kjølhammar. Hun gikk fra å være tjenestejente på Evenstad i Stor-Elvdal til å bli eier av gården og skogen som tilhørte den. Hun mistet mannen og begge sønnene sine, og valgte å bruke en del av pengene hun fikk inn fra gård- og skogsdriften til å opprette flere legater. Det var ei meget gripende og interessant historie.

Bevertning hører med på møtene våre, og denne kvelden fikk vi servert deilig grønnsakssuppe og rundstykker, kaffe og kringle. Til slutt var det loddsalg med mange fine gevinster.

 

Bli medlem