Årsmøte i Brandval bygdekvinnelag, 14.10.2020

Årsmøtet ble holdt på Bøndernes hus, Brandval.
20 medlemmer møtte opp denne kvelden. 
Grend 4 hadde ansvar for møtet, og Berit Dalsjø ønsket velkommen før vi sang: Vi vandrer med freidig mot.

Så ble ordet gitt til leder, Guri Gjølstad Røhnebæk. Det ble holdt ett minutts stillhet for Maren Bergseth og Gunvor Onsrud som har gått bort i år.

Før årsmøtet ble åpnet minnet hun oss om at vi som bygdekvinnelag skal arbeide for aktive og levende bygder. Vi skal ha fokus på å vite hvor maten kommer fra. NBKs har i høst kampanjen "Bruk hele dyret", og vi må tenke beredskap/beredskapslager av korn.

Guri ble valgt til møteleder, og med noen små endringer ble sakene vedtatt. Siste sak var valg. I år var leder, sekretær, styremedlem og varamedlem på valg. Leder og varamedlem tok gjenvalg. Valgkomiteen hadde forslag på to nye medlemmer til vervene som sekretær og styremedlem. Disse ble enstemmig valgt.

Styret for 2020/2021 består av:

Leder:              Guri Gjølstad Røhnebæk

Nestleder:        Herdis Øiseth

Sekretær:         Åse Nygaard

Kasserer:          Kari Bråten

Styremedlem:  Anne Marie Smestad

Varamedlemmer:  Anne Breen

                                  Elisabeth Trøhaugen

********

Grendekvinner:

grend 1: Anne Breen

grend 2: Elisabeth Trøhaugen

grend 3: Grete Morønning

grend 4: Mette Moe Brøderud

********

 

Etter at årsmøtet var hevet ble det servert grønnsakssuppe med brød, og kaffe med eplekake. Praten gikk livlig, og stemningen var god. Det var tydelig at medlemmene var glade for å se hverandre igjen i et år med lite aktivitet på grunn av korona pandemien.

Kvelden ble avsluttet med sangen "Fager kveldssol"
 

 

Bli medlem