SOS-barnebyer v/Lene Aarnes

Temamøte på Bøndernes hus, 10.04.2019

Berit Dalsjø ønsket velkommen på vegne grend 4. Møtet ble åpnet med sangen No livnar det i lundar, før Lene Aarnes fikk ordet.

Lene fortalte om organisasjonen SOS-barnebyer og dens arbeid for foreldreløse barn. SOS-barnebyer er en humanitær organisasjon som jobber for at barn skal vokse opp i en omsorgsfull familie. Omsorg skaper utvikling. Målgruppen er barn som har mistet foreldrene eller barn fra foreldre som ikke klarer å ta seg av barna sine. I SOS-familien får de en stabil omsorg fra trygge voksne som kan støtte dem. Barna får bo i SOS-barnebyer hele oppveksten, helt til de klarer seg selv. De blir ikke sendt ut av barnebyen uten å ha noe å gå til. SOS-barnebyer jobber for at søsken skal få vokse opp sammen. De skaffer barna en identitet slik at de kan bli selvstendige individer.

SOS-barnebyer finnes i Afrika, Europa, Kosovo og Finland. Nettadresse: SOS-barnebyer.no.

Brandval bygdekvinnelag har hatt fadderbarn i flere år. Vi har fått flere brev og bilder fra barna vi har støttet. Det er fint å kunne følge dem på den måten. For tiden har vi ei 9 år gammel jente fra Paraguay. Hun bor i barnebyen sammen med sine to biologiske søsken. Hennes store drøm er å utdanne seg til kokk.

Etter at Aarnes var ferdig med sitt innlegg var det tid for en enkel bevertning, loddsalg og diverse informasjon:

Leder Guri Gj. Røhnebæk refererte fra årsmøte i HBK.

Anne Marie Smedstad minnet om tema for BBKs utstilling på tundagen 8.6.19 som er Minner fra 60-70 åra. Som ledd i Tradisjonsmat-skolen skal vi vise/lære bort hvordan vi baker flatbrød til de som kommer på tundagen.

Brandval bygdekvinnelag samlet inn kr 17 166,- ved årets Krafttak mot kreft aksjon ved Joker, Brandval og Kiwi, Roverud.

Møtet ble avsluttet med sangen Alle fugler.

Bli medlem