Nydeleg mat frå Tine
Nydeleg mat frå Tine

Kvinnedagen i Breim 8. mars 2018

8. MARS i Breidarheim

Gro Vereide - dagens apell

Anne-Mette Hjelle - dagens foredrag

God stemning på feiringa av Kvinnedagen i Breidarheim 8. mars.

Anne-Mette Hjelle og Gro Vereide sette aktuelle tema på dagsorden.  Gro Vereide snakka om fellesskap og dugnadsånd.  Ho jobbar innan psykisk helse og brenn for det.  Nettverk og nære relasjonar er veldig viktig, fellesskap skapar trygghet.

Vi kvinner har fortsatt mykje å jobbe saman for - også i Breim!  Anne-Mette Hjelle heiar på Metoo-bølgen og trur at dette er veldig sunt, vi må ha nulltolleranse for seksuell trakasering.

Prosjektet "kvinner ut" kan vi bruke til å integrere minioritetskvinner i lokalsamfunnet.


Takk til alle som bidrog til å gjere dette til ein vellukka kveld med nydeleg mat frå «Tine-damene» våre

Bli medlem