Årsmøte i Brøttum Bygdekvinnelag

Årsmøte 

Minner om årsmøte i Brøttum Bygdkvinnelag 
på Brøtheim onsdag 28. oktober kl. 19.00.

Velkommen

Bli medlem