Kveldsmat

Årlig har Eidsbygda Bygdekvinnelag en tradisjon å servere bygdafolket kveldsmat . Dette året ble det kjempe bra oppmøte!

I år har det skjedd noe artig under vår årlige kveldsmat. En "kar" Kåre Harald Hollingsæter tilbudte seg og bake brød til kveldsmaten, han er den første mann som har bidratt til brødbakingen og laget flotte ølbrød. Ellers så ble det produsert mye godt rundt om i heimene til Bygdekvinnene. Noen laget salater, noen baket og  noen laget kabaret osv.

Når du hører småprat og latter når du rusler rundt bordene og du blir stoppet av et strålende barneansikt som oser av glede i fellesskapet, ja det er et tegn på trivsel og glede. Dette er god betaling til oss bygdekvinner. Da vet vi at vi gjør en viktig jobb for bygda vår.

Tusen takk til dere alle som kom og takk til alle som kjøpte lodd !

 

kveldsmat i bygda

Bli medlem