Hopp til hovedinnhold

Eidskog Bygdekvinnelag

Årsmøtet i Eidskog Bygdekvinnelag

Eidskog Bygdekvinnelag avholdt sitt årsmøte 21. oktober på Fjeld Grendehus. Meget godt oppmøte med nesten 40 medlemmer tilstede. Grendehuset var pyntet til fest med høstløv og grønne epler og en mengde lys som varmet og lyste opp høstkvelden. En flott ramme rundt årsmøtet og den påfølgende festen.

Innkalling og saksliste ble sendt ut 14 dager før årsmøtet til lagets 56 medlemmer.  Sakene ble behandlet og enstemmig vedtatt.  Det ble liten endring i styresammensetningen i og med leder og tre styrerepresentanter sa ja til gjenvalg. I tillegg til en ny styrerepresentanter ble tre nye varamedlemer valgt inn. Styret har nå konstituert seg selv og består av:  Liv K.I. Andreassen, leder, Ellen Langfoss, nestleder, Astrid Ånerud, sekretær, Marianne Rundgren, kasserer og ny i styret May Britt Solheim Sørpebøl ansvar for Facebooksiden i laget.  Studieleder: Marianne Rundgren.  1. vara Helle Langrekken, 2. vara Heidi Børresen og 3. vara Anne-Lise Engen Gonzales.

Etter årsmøtet var "ringt" ferdig var det duket til fest.  Vi feiret oss selv i Eidskog Bygdekvinnelag med tapas fra catering og kaker fra konditor.  Vi har all grunn til å vise god medlemspleie for laget har stor aktivitet, god økonomi og økning i medlemstallet.