Camilla Collets 204-årsdag - markert med stil og hygge

Camilla - i Heidi Svendsens skikkelse - kom skridende fram til statuen av seg selv ved Eidsvoll kirke. Hun fortalte levende om bl.a. reisa fra Kristiansand til Christiania da hun var fire år, livet på prestegården med mange rom og alltid mange mennesker og om broren Henrik. Vi er jo i Camillas barndomstrakter, og hun pekte ut navngitte steder der hun lekte og kunne gjømme seg litt bort, f.eks. når en potensiell frier var på besøk. 

 

Konservator Laila Grastvedt kåserte engasjert og kunnskapsrikt om Camilla Collett og understreket at for Camilla var det viktig at kvinner startet med seg selv slik at de ble bevisst sin egen verdi og hva de selv ønsket. Dette stemte jo ikke helt med datidens mål for kvinner: Ekteskapet. Selv fikk hun ikke den hun elsket mest, Johan Sebastian Welhaven pga av uvennskap mellom han og broren hennes Henrik. 

 

Vi fikk høre om Camillas liv som barn og voksen i samfunnet og bygda hun var en del av og hva og hvem som påvirket og inspirerte henne til å skrive. Hun inspirerte også andre, bl.a. Peter Christen Asbjørnsen - men det sa han ikke noe om ... 

 

Camilla var et naturbarn og fikk "fri" oppdragelse av faren Nicolai. Hun fikk skolegang og lærte språk, spesielt fransk og tysk, og faren tok henne med på reiser. Da hun ble enke etter Peter Jonas Collett, reiste hun mye alene, noe som var svært uvanlig. 

 

Nydelig kjøttsuppe varmet godt da vi kom til Badeløkka, Husflidslagets hus. Selvfølgelig var det også tid til kaffe og kaker og samtaler med kjente og ukjente denne kvelden - og vi avsluttet med en sang! 

Annikka Hagen, forfatter av boka På gamle tomter - Camilla og Eidsvoll - hadde med bøker og et nytt produkt: Puter med bilde fra boka og sitat fra Camilla

Bli medlem