Hopp til hovedinnhold

Gjerdrum Bygdekvinnelag

Styret 2021/2022
Årsmøtet 2021
Styret sammen med distriksleder Marit Helene Lund

Årsmøte 2021


Årsmøtet ble holdt på Smedstad gård den 25. oktober.

Vi hadde et hyggelig årsmøte, som ble ledet av Hilde Olstad.

Marit Helene Lund møtte fra Akershus distriktsstyre.

Årsmøtesakene ble behandlet, og årsmelding og regnskap ble godkjent.

Sittende styre ble gjenvalgt:

Hilde Olstad 

Tone Gauterud

Elisabeth Engø

Else-Kjersti Hveem

Bente Seljordslia


Etter årsmøtesakene var det diskusjon om hva laget skal gjøre framover.

Beredskapskurs, deltakelse ved julegrantenning, julekranskurs, blodklubbkurs og kurs med tilskudd fra Studieforbundet Tradisjon og kultur var blant aktivitetene som ble foreslått. Verving var også et tema.

Ved avslutningen sa leder Hilde Olsad at hun ønsket flere tilbakemedlinger og innspill fra medlemmene.

Møtedeltakerne hygget seg med deilig suppe og prat. Kaffe og sjokolade ble også servert.